سبک اوریگامی و دکوراسیون درآن

مارس 2, 2019/توسط Elham ghooparanloo

آزمایش های بتن خودتراکم

مارس 2, 2019/توسط Elham ghooparanloo

بتن خودتراکم (SCC)

مارس 1, 2019/توسط Elham ghooparanloo

اجزا و زیر سیستم های سیستم هوشمند سازی ساختمان مجهز به مدیریت هوشمند

فوریه 25, 2019/توسط Elham ghooparanloo

ارگونومی وتاثیر آن بر بيماريهای شغلی و عوامل بيولوژيکی

فوریه 23, 2019/توسط Elham ghooparanloo

فنگ شویی طراحی نظم،رهایی از انباشتگی

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

فنگ شویی و ترکیب فضای کار و استراحت

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

فنگ شویی بنای مسکونی

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

جهت های اصلی درفنگ شویی واسطوره شناسی آن ها

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

معماری اکو-تک

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

هوشمند سازی ساختمان

آگوست 9, 2018/توسط Elham ghooparanloo

اکولوژیک در معماری( طراحی سبز)

می 1, 2017/توسط Elham ghooparanloo

معماری اکو-تک( اکولوژی +تکنولوژی )

می 1, 2017/توسط Elham ghooparanloo

معماری های-تک( تکنولوژی بسیار پیشرفته )

می 1, 2017/توسط Elham ghooparanloo

فنگ شویی چيست؟

می 1, 2017/توسط Elham ghooparanloo

کاربرد رنگ ها در طراحی داخلی

سپتامبر 12, 2015/توسط Elham ghooparanloo

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

آگوست 3, 2015/توسط Elham ghooparanloo

                              “همه به ملاقات آینه می رویم.” کاریکلیماتور. پرویز شاهپور.

پاسخگوی شما خواهیم بود