گل تفتان،معماری با عناصر چهار گانه طبيعت،نادر خلیلی و روش گل تفتان

معماری با عناصر چهار گانه طبيعت،نادر خلیلی و روش گل تفتان

انسان مدرن پس از سالها دويدن و به جلو رفتن در معماری و استفاده از انواع و اقسام مصالح گوناگون صنعتی به معماری اصیل كه همان معماری عناصر چهار گانه طبيعت است،در حال بازگشتن است و اين بار بناهای خاكی معاصر چه از نظر زيبايی شناختی و چه از نظر اقتصادی کامل می باشد،به طوری كه حتی شركتهايی كه با تكنيك های صحيح معماری و طراحی خاكی آشنايی ندارند،از نظر زیبایی شناختی  سعی می كنند كه يك خانه معمولی بتنی را طوری بسازندكه شبيه يك معماری خاكی بنظر برسد.

خاك يكی از با صرفه ترين مصالح در جهان مي باشد.تقريبا 33% از جمعيت جهان بسته به ميزان در دسترس بودن خاك و قابليت استفاده از آن در خانه های گلی زندگی می كنند. از خاك به 3 روش استفاده می شود:

 1. در تهيه مصالح ساختمانی مثل آجر و بلوكهای سيمانی.
 2.  پاشيدن خاك به داخل قالب و بر هم فشردن آن و تبديل شدن به ديوار های يكپارچه قوی عمليات پرس در مراحل مختلف معروف به L.H.F.T.
 3.  استفاده از خاك در تركيب با مواد ديگر مثل تركه های چوبی و اندود های متناوب.

معماری خاكی با روش اجرای سنتی دارای لبه ها ی نرم و ديواره های ضخيم است،كه در تقابل با گرايش های معماری معاصر قرار می گيرد،كه به دنبال فضای يك گروه توده كمتری است.

 

دلايلی كه باعث استفاده از خاك می شود: خاك حاصل از عمليات ساختمانی،در حين اجرای ويژه در تهيه ملات و …استفاده می شود، اين خود صرفه جويی است.به علاوه خاك محيط زيست را آلوده نمی سازد و نياز به مقادير زيادی انرژی برای توليد نداردو هم اينكه نياز به شرايط خاصی برای نگهداری پس از اجرا ندارد. خاك پس از تخريب بنا بدون ايجاد مشكلات زيست محيطی به طبيعت باز می گردد و جذب زمين می شود،از آن گذشته چينه های گلی (ديوارهای گلی) عايق های خوبی هستند كه باعث كاهش مصرف در سرمايش و گرمايش می گردد. با توجه به اين موارد در كشورهای مختلف درصد استفاده از اين ماده همراه با تخفيفات  موجود بر آن،به طور مثال وزارت مسكن فرانسه در سال 1986 از معمارانی چون جوردا و پرودين برای طراحی خط مشی تازه ای دعوت به عمل می آورد،كه تكنيك ها و تستهای معماری مدرن و خاكی را تعليق كرده و آن ها را به يك واحد منسجم تبديل می كند كه نتيجه اين كار بنا های مستحكم با خاك كوبيده،ديواره های خاكی با قابهای چوبی معماری آجری و خاكی و نيز برج های 5 طبقه خاكی بود كه با قاطعيت در محيط ايستادند.

ساختمانهای خاکی معاصر به نوعی با معماری بومی کشورهای در حال توسعه آمیخته است. معماران مدرنی همچون جوردا،پرودین،مایک رینولدز،نادر خلیلی،رابرت وینت و گلن مرکات نیز این ماده را به عنوان مناسبترین ماده ساختمانی پذیرفته و آن را در پروژه های معاصر خود بکار می برند و به این ماده معنای دیگری داده اند. جالب توجه است که در آمریکای شمالی و استرالیا نیز، استفاده از خاک به عنوان یک ماده صنعتی برای ساختمان سازی پذیرفته شده است.

در کالیفرنیا،نادر خلیلی،یک معمار ایرانی الاصل، معماری سرامیکی کشورش را به این ایالت زلزله خیز انتقال داده است.او گنبدهایی از خاک می سازد و بعد آنها را می پزد بطوریکه اجزای آنها مانندسرامیک با یکدیگر ترکیب می شوند.

ثابت شده است که این ساختمانها ضد زلزله هستند و دولت از آنها برای پناهگاه هااستفاده می کند.حتی Nasa درحال اجرای پروژه هایی است که بتواند این تکنیک را در کره ماه اجرا کند. آنها قصد دارند گنبدهایی از جنس خاک ماه بسازند و این سازه را با انرژی خورشیدی گداخته کنند،که نتیجه کار یک راه حل بسیار مقرون به صرفه و ابتکاری برای سایتی است که مواد ساختمانی را نمی توان به آنجا منتقل کرد .

نادر خليلي اين سازه های گنبدی را از خشتهای پخته شده ساخته است كه حاصل كار يك محصول يكپارچه است. اين تكنيك به نام گل تفتان معروف است.اين كلمه يك واژه  ايرانی است،كه به معماری سراميكی ايرانی معنی می بخشد.لازم به ذكر است اين گونه بناها در دو زلزله كه در سال 1992 در كاليفرنيا به صورت متوالی اتفاق افتاد كمترين صدمه را ديدند.

پروفسور نادرخليلی يك مهندس معمار ايرانی است.طرح های ابتكاری وی برای ساخت سازه های مسكونی ماه و مريخ موردتوجه پژوهشگران ناسا قرار گرفته است. وی از بيست سال پيش در زمينه طراحی و احداث واحدهای مسكونی در كره ماه و مريخ فعاليت دارد. او طرح هايی پيشنهادكرده كه نمونه هايي از آن در مناطق بيابانی آمريكا نيز ساخته شده است.

طرح خليلي در سال 83 برنده جايزه معتبر معماری بنياد آغاخان شد و طرح پيشنهادی او برای ساخت و ساز در كره ماه با استفاده از عناصر اربعه آب،خاك و آتش سبب شد تا اين معمار ايرانی به عنوان يكی از 7 فرد طراح برتر ناسا با عنوان «عجايب هفت گانه عصر حاضر » انتخاب شود.

نظرنادر خليلی پايه گذار تكنيك خاك و آتش در تبيين شرايط خاص ماه و مريخ و ويژگی های معماری در اين محيط:مهمترين تفاوت ماه و مريخ با نواحی كويری زمين اين  است كه در آنجا نه تنها آب كه حتي آتش نيز وجود ندارد. طرح پيشنهادی وی برای ساختمان سازی در كرات ديگر كه از معماری سنتی مناطق كويری ايران الهام گرفته شده از الگوهای ابرخشت و سازه های خشتیگل تفتان (Geltaftan) پيروی می كند كه برای احداث ساختمان های مستحكم در مناطق كويری زمين پيشنهاد كرده است.اين نوع بنا ها را تا سه طبقه نيز می توان ساخت. 

 

روش «گل تفتان» روشی است كه در آن خانه های خشتی و گلی طاق و گنبد دار كه ميليون ها نمونه از آن در ايران وجود دارند، از داخل به وسيله آتش گداخته می شوند. خليلی از چند سال پيش از اين روش ابداعی در موسسه خود(موسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا) استفاده می كند،كه خانه های ساخته شده به اين روش به «خانه های سراميكی» مشهورند.خليلی درباره منبع تامين آتش مورد نياز برای ساخت اين سازه ها در ماه و مريخ ميگويد:برای تامين حرارت مورد نياز می توان نور خورشيد را از طريق ذره بين هايی در محل های مورد نظر متمركز كرد.از آنجا كه خاك آن مناطق ماهيت شيشه ای دارد، ديواره گنبدهای ساخته شده بسيار زودتر از زمين ذوب می شوند. روش ديگر كه حتی نيازی به ساخت خشت های گلی ندارد،استفاده از ابرخشت است. در اين سيستم كه حاصل ۲۳ سال تحقيق و تجربه برای ابداع ساده ترين و سريع ترين و ارزان ترين روش احداث بناست به جای خشت های گلی از كيسه هايی كه حدود ۳۰ متر طول و ۴۰ سانتی متر عرض دارند، استفاده می شود و البته مصالح استاندارد هستند،كيسه در محل پرشده و بعد كوبيده می گردد تا كاملا فشرده شود. بدون نياز به پی، لايه های كيسه را روی هم قرار داده و بين آنها يك يا دو يا سه رديف سيم خاردار قرار می دهيم، به همان درازا، و به همين شكل ديوار بالا می رود. در حالت گنبدی، كيسه های فتيله ای شكل را به صورت مداوم و حلقوی ادامه می دهيم به ترتيبی كه رفته رفته دواير كوچك تر می شوند و درست مثل قديم گنيد های تخم مرغی ساخته می شوند. در حقيقت كيسه شن و سيم خاردار كه مصالحی جنگی و مصالح اصلی اين روش نيز هستند در اكثر جا ها وجود دارند، برای زمان صلح استفاده می شوند.

اين كيسه ها كه داخل آنها با خاك پر می شود به صورت لايه لايه بر روي يكديگر قرار می گيرند و به وسيله رديف هايی از سيم خاردار كه به صورت كمربندی هايی آنها را در بر مي گيرد به يكديگر متصل می شوند. به اين ترتيب، گنبدی تخم مرغی ساخته می شود كه بيش از ۹۰ درصد آن از مصالح محلی است. مصالح خشتی و گنبدی در برابر فشار، مقاومت زيادی دارند و در مقابل رانش يا تنش است كه فرو می ريزند و در اين سيستم، سيم خاردار ها در لايه های مختلف، عمل مقاوم سازی را در برابر كشش ايجاد می كنند، حتی بسيار بيشتر از آرماتور در بتون و به هر شكلی كه بتوانيم سيم خاردار را شكل دهيم، اين بنا ها هم می توانند به همان فرم،شكل بگيرند و البته درشكل های هندسی كامل.گل تفتان مقاومت قابل توجهی دارد.

يك طاق، در اصل يك صفحه دو منحنی است و اين يعنی مقاوم ترين فرمی كه در طبيعت وجود دارد. با توجه به سنگينی و مشكلات انتقال سيم های خاردار به فضا می توان در ساخت و تثبيت اين سازه های گنبدی از كيسه های چسبان ويژه استفاده كرد.با توجه به اين كه در ماه و مريخ با پديده هايی نظير زلزله يا توفان شديد مواجه نيستيم،اين سازه ها با روش  گل تفتان از استحكام و پايداری بسيار خوبی برخوردارند، البته اين ساختمان های تخم مرغی به دليل ساختار و شكل خاصشان، سازه هايی اصولا مقاومند و روش گل تفتان بر مقاومت آن می افزاید، كه می توانند به عنوان بناهای پايدار درمقابل زلزله به كار روند.

مزيت ديگر اين طرح ها كه از معماری مناطق كويری ايران اقتباس شده، توجه به عنصر سايه می باشد،كه با توجه به آفتاب داغ مريخ از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. مهمترين ويژگی اين طرح استفاده از حداقل مصالح در آنهاست كه به دليل هزينه های بسيار سنگين انتقال هر كيلوگرم بار به فضا مولفه ای بسيار تعيين كننده است.

 

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

 

اقلیم و تاثیر آن بر معماری

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری، انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند. بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است. انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد. در وجه اول، مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان، مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم، با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی، همچنین با استفاده از نمونه های ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی، آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد. از آنجا که آزمایش ها عملی درچارچوب وظایف موسسات تحقیقات ساختمانی انجام می گیرد و این امر تنها با تخصیص بودجه و زمان کافی از سوی سازمان های مربوطه امکان پذیر است، همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت انجام این برنامه ها و در دست نبودن آمار واطلاعات آب وهوایی مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتر در وجه اول استوار است.

معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد و آغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک، حریم امن و بستر بالیدن. با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش والبته، نه محیط زا. در این معنا، آغوش، خاک واقلیم، رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است. تجربیات معماری بومی در پهنه جهان و آروین های آن در معماری ایران زمین نیز، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماری است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار.

میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جان پدید آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. محیط زیست، شهرها وحتی بناهای مربوط به این حوزه های اقلیمی، ویژگی های خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آوردند.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

معماری سبز(معماری پایدار)

معماری سبز

معماری سبز یا معماری پایدار یکی از گرایش ها ورویکردهای نوین معماری است که در سال های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری بر خاسته از مفاهیم توسعه پایدار میباشد که در پی سازگاری وهماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان صنعتی کنونی است.

دلایل شکل گیری :

معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد،که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی ومصرفی عصر حاضر است.معماری و فن آوری میتوانند در تعامل تنگاتنگ با یکدیگر باشند.معماری”های تک” با منطق خشک تولید کلان واستفاده بی مهابا از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرائی شدید،منجربه محیط های خنثی و بی مصرف شد.حساسیت در برابر چنین وضعیتی روابط گسترده تر از جمله ساخت مکان،مصرف انرژی،شهر سازی و آگاهی زیست محیطی را بوجود آورد. بطوریکه امروزه اکوتک(تلفیق طبیعت با تکنولوژی)را در مقابل های تک قرار داده است.

کلیات و اهداف در معماری سبز:

الگوهای نادرست رفتاری محیط طبیعی را ویران می کند.در حالیکه ما برای دوره طولانی بقاء،طی نسل های آتی به آن وابسته ایم.طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن منابع طبیعی قبل،بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد آسیب می بیند.به علاوه درحفظ مصالح مفید بوده و قابل بازگشت به چرخه طبیعت باشند.

موضوعات مطرح در معماری سبز:

1.صرفه جوئی در انرژی
2.مسائل جهانی زیست محیطی
3.بهینه کردن پروسه تولید مصالح
4.بهره گیری از اصول معماری محلی
5.استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت محیط زیست

Roof Garden و مزایای طراحی آن در بنا:

 

 1. باعث لطافت و تازگي هوا،مخصوصا در مناطق گرمسيری می شود.
 2. پوشش گياهی روی بام مانند يك عايق عمل می كند و بطور جدی در كاهش هزينه های مربوط يه وسايل گرمازا وسرمازایی منزل موثر است.

مثلا در يك روز گرم كه دماي هوا ۹۰  درجه فارنهایت است ، دماي يك سقف سياه رنگ (مثل آسفالت يا قير ) به f۱۹۰  می رسد . در حالی كه در همين شرايط دمای يك بام پوشيده شده با گياه تنها   f ۹۵است.

3. باغ بام تا حد زيادي از ريزش سقف بر اثر سيلاب و بارانهاي شديد جلوگيری می كند. چرا كه پوشش گياهی روی بام مانند اسفنج عمل كرده و آب را جذب می كند.

4. پوشش گياهی روی بام عايق صوتی بسيار خوبی است. مخصوصا در مناطق پرترافيك، حوالی ريل راه آهن و خطوط پرواز و همچنين مكان هايی كه در طبقات فوقانی نياز به سكوت و آرامش است … مثل كتابخانه و بيمارستان.

residence antilia در هند:

 

ساخت و ساز شروع شده است،با وجود مخالفت هائی از طرف کسانی که می گویند این طرح برای شهری که 65 درصد از ساکنان آن در ناحیه های فقیر نشین و پر جمعیت زندگی می کنند زیاد است.ساختمان ممکن است به خاطر گیج کنندگی،عجیب بودن و سبز بودن معماری آن موفق تلقی شود.

هتل سونگ جيانگ:

 

 

طراحی این بنا همچون آفرینشی دلنشین، معماری پویا را با طبیعت جاندار تلفیق کرده تا خیال پا به عرصه ی جهان واقع گذارد. طرح پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت اتکینز می باشد و آن را می توان زیر شاخه ای از سبک های ارگانیک و اکوتک نامید. طرح مذکور ترکیبی فوق العاده جذاب و ناگسستنی را با محیط پیرامون خود برقرار کرده، ساختمان و سایت آن با هم ادغام شده،به گونه ای که ساختمان با عناصر کاملاً مدرن خود با طبیعت پیرامون ترکیب و شکلی واحد به خود گرفته. طرح تا حد زیادی کامل و بی نقص ارائه شده است. هتل در منطقه ی سونگ جیانگ قرار گرفته که یکی از مناطق گردشگری مهم چین به شمار می رود.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

 

شالوده های شمعی

شمع ها اعضايی از جنس فولاد،بتن،بتن مسلح و چوب می باشند که در صورت مناسب نبودن ظرفيت باربری زمين برای استفاده ازشالوده های سطحی،ازآنها برای ساخت شالوده های عميق (شالوده های شمعی)استفاده مي شود. مخارج احداث شالوده های شمعی خيلی بيشترازشالوده های سطحی است.عليرغم مخارج بيشتر، درعمل موارد متعددی وجود دارد که برای ايمنی ساختمان درمقابل نشست و عوامل ديگر،ازشالوده های شمعی استفاده می شود. در زير بعضی از شرايطی که استفاده از شالوده های شمعی را ايجاب می نمايند، شرح داده می شود.

1.وقتی که لايه يا لايه های فوقانی خاک دارای قابليت فشردگی زياد و يا خيلی ضعيف باشند، به طوری که نتوان از شالوده سطحی برای توزيع بار ساختمان استفاده کرد، شالوده های شمعي براي انتقال بار به لايه های تحتانی محکم تر و يا سنگ بستر مورد استفاده قرار می گيرند. اين موضوع در شکل 1- الف نشان داده شده است.

وقتی که بستر سنگی و يا لايه محکمتر تحتانی در عمق معقولی از سطح زمين قرار نداشته باشد، از شمع برای انتقال تدريجی بار استفاده می شود. در اين حالت مطابق شکل 1-ب، بيشتر مقاومت شمع از طريق نيروی اصطکاک بين سطح تماس شمع و خاک (مقاومت جلدی) تامين می شود.

2.مطابق شکل 1-پ اگر شمعها تحت تاثير نيروی افقی قرار گيرند، در حالی که هنوز قابليت حمل بارهايی قائم را دارا هستند، مي توانند به وسيله خمش، نيروهای افقی را حمل نمايند. اين وضعيت اغلب در شالوده سازه های حايل خاک که وظيفه آنها مقاومت در مقابل فشار جانبی خاک است و يا ساختمان های بلند که تحت تاثير نيروهای باد يا زلزله قرار دارند، پيش مي آيد.

3.در خيلی از موارد، در منطقه مورد نظر برای احداث ساختمان با خاک قابل تورم و يا فروريزشی (رمنده) روبرو مي شويم. اين لايه ها ممکن است دارای عمق قابل توجهی باشند. خاکهای قابل تورم در اثر افزايش يا کاهش ميزان رطوبت، تورم و يا کاهش حجم پيدا مي کنند. فشار تورم چنين خاکهايي ممکن است به طرز قابل توجهی زياد باشد. اگر در چنين خاکهايی از شالوده های سطحی استفاده شود، ساختمان ممکن است با صدمات جدي روبرو شود. دراين حالت شالوده های شمعی که از لايه قابل تورم عبورکرده و وارد لايه پايدار شده اند، می توانند مورد توجه قرار گيرند (شکل 1- ت)

خاک هايی نظير ماسه بادی دارای طبيعت فروريزشی (رمندگی) هستند. وقتی که چنين خاکهايی تحت افزايش رطوبت قرار گيرند، اسکلت خاک مي تواند دچار شکست گردد. يک کاهش ناگهاني در نسبت تخلخل خاک، باعث نشست زياد سازه ايی مي شود که توسط شالوده سطحی حمل مي شود. در چنين حالاتی، شالوده شمعی که از لايه سست عبور کرده و وارد لايه پايدار زيرآن شده، می تواند به عنوان راه حل مسئله مورد توجه قرار گيرد.

4.شالوده بعضی از سازه ها، نظير خطوط انتقال برق، اسکله ها، شالوده های گسترده در زير آب زيرزمينی، تحت تاثير نيروی برکنش قرار دارند. در بعضی مواقع برای مقابله با نيروهای برکنش از شالوده های شمعی استفاده می شود.

5.به خاطر وجود مسئله آب شستگی و فرسايش در محل پايه های پل، اين پايه ها اغلب در روی شالوده های شمعی احداث می شوند.

اگرچه در گذشته تحقيقات متعددی به صورت نظری و عملی براي پيش بيني رفتار و ظرفيت باربری شالوده های شمعی در خاک های چسبنده و دانه ای انجام شده است، ليکن مکانيسم کار هنوز به طور کامل فهميده نشده و ممکن است هيچوقت هم فهميده نشود. به علت ناشناخته ها و عدم قطعيت های موجود در هنگام کار با بعضی از شرايط تحت الارضی، می توان طراحی شالوده های شمعی را يک هنر مهندسی در نظر گرفت تا علم مهندسی.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

ساخت و ساز پایدار

ساخت و ساز پایدار:

ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است: «مدیریت یك محیط پاك و سالم براساس بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اكولوژیكی» هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسیب آن ها بر محیط،منابع انرژی و طبیعت است،كه شامل قوانین زیر می‌باشد:

 1. كاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید.
 2. توسعه محیط طبیعی.
 3. حذف یا كاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان‌سازی.

بطور خلاصه ساختمان پایدار را می‌توان این چنین تعریف نمودد: “ساختمانی كه كمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع‌تر با منطقه و جهان دارد.”
اهداف کلی ساختمانهای پایدار:

 1. بهره برداری مناسب  از منابع و انرژی
 2. مطابقت با محیط
 3. جلوگیری از آلودگی هوا

اصول توسعه ساخت و ساز پایدار:     

 1. استفاده پایدار از منابع زیستی
 2. استفاده از منابع تجدید ناپذیر
 3. کابرد معقول از چوب(به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر)
 4. حفاظت از تنوع زیستی

طراحی پایدار و اصول اولیه آن:

 1. درک محیط
 2. ارتباط با طبیعت
 3. درک تاثیرات محیطی
 4. روند مشارکتی طراحی
 5. درک مردم
 6. هماهنگ با محیط

معماران نهضت معماری پایدار:

پیشینه ی معماری پایدار و نهضت حفظ محیط زیست به قرن نوزدهم بر می گردد.پیشگامان نهضت معماری پایدار: جان راسکین،ویلیام موریس اند.

اصول این معماری توجه به محیط زیست از طریق حفظ انرژی،کاهش استفاده از مصالح جدید ساختمانی،هماهنگی ساختمان با اقلیم،هماهنگی بنا با سایت مورد نظر،برآوردن نیازهای ساکنین و …می باشد.

معماران معاصر در عرصه معماری پایدار:

 1. نادر خلیلی (ایرانی)
 2. حسن فتحی (مصری)
 3. نورمن فاستر (انگلیسی)
 4. یان کاپلیکی (جمهوری چک)
 5. کنت یینگ  (مالایی )

مقایسه ی دیدگاه های نورمن فاستر،یان کاپلیکی وکنت یینگ:

معتقدبه بیشتر کار کردن و استفاده کردن از کمترین امکانات است.عنوان می نماید که باید به جای استفاده از منابع مکانیکی،از منابع سوختی روبه زوال و تجدیدشونده استفاده شود.

وی معتقد است که ساختمان باید از حداقل انرژی استفاده کند،یا انرژی را از سوخت های تجدیدشونده مثل روغن گیاهی و خورشید بدست آورد. بناها با توجه به سنت های بومی مناطق ساخته شوند؛ بطور مثال، برای ساخت بنا در مناطقی که چوب زیاد است از الوار بیشتر استفاده شود .

 • یان کاپلیکی:

معتقد است که بیشتر از 80 درصد انرژی می تواند توسط ساختمان ها تامین شود.بطور مثال، ممکن است انرژی در ساعت هایی از شب به شبکه الکتریسیته ساختمان بازگردانده شود.توجه به انرژی در سازه ی ساختمان نیز از ایده های وی است.او معتقد است که هنوز هیچ ساختمان سبز حقیقی ساخته نشده است.کاپلیکی از خانه ی موریانه ها یاد می کند،که دارای دولایه تهویه ی طبیعی و روشنایی است و هنوز درساخت بشر نمونه ی مشابه آن یافت نشده است.

 • کنت یینگ:

معتقد است که سازندگان باید مصالح ساختمانی را با کمترین انرژی مصرف کنند، بطوریکه کمترین فضا را هم اشغال نمایند.او معتقد به فشرده کردن لایه ها در سیستم های طبیعی، با کمترین تماس تخریبی است.او میگوید” در سیستم های ساختمانی باید از اکوسیستم الهام گرفته شده از طبیعت پیروی کرد .”

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

 

 

 

طراحی خانه اکولوژیک ،مسابقه دانشجویی دانشگاه آکسفورد

 طراحی خانه اکولوژیک ،مسابقه دانشجویی دانشگاه آکسفورد

 • مسابقه طراحی خانه اکولوژیک ،دانشگاه آكسفورد

علی سوداگران،برنده رتبه چهارم                 

تأسيسات:حسين چيذری

مدلسازی سه بعدی:سينا عبدالهی

گرافيك:اشكان شفاعتی

مساحت:1800 مترمربع

زير بنا:200 مترمربع

موضوع مسابقه طراحی خانه ای با سه اتاق خواب به مساحت تقريبی 180 مترمربع براي خانواده ای 4 نفره در شهر محل زندگي شركت كنندگان در مسابقه است،كه می بايست در تابستان و زمستان،بدون اتكا به سوختهای فسيلی،زندگی راحتی برای ساكنانش فراهم كند.اين مسابقه دانشجويی از طرف دانشگاه آكسفورد،با همكاری در ماه اوت 2004 برگزار شد و طرح علی سوداگران از ايران در اين مسابقه به مقام چهارم دست يافت.

روند طراحی خانه اکولوژیک

 • روند طراحی
 1.  انتخاب حجمی متراكم برای كم كردن اتلاف انرژی.
 2.  كشيدگی فرم شرق به غرب،برای دريافت بيشترين نور جنوب و كم كردن سطوح شرقی و غربی.
 3.  لايه بندی فضا برای قراردادن فضاهای اوليه در جنوب  و فضاهای ثانويه در شمال.
 4.  استفاده از شيب زمين برای فرو رفتن در خاك و كشيدن خاك شمالی سايت روی پشت بام.
 5.  قرارگيری فضای گلخانه ای در جنوب برای استفاده از انر‍ژی خورشيدی در زمستان.
 6.  استفاده ازبادخان برای تهويه داخلی.
 7.  شكل گيری حجمی در شرق برای تعريف ورودی و گاراژ.
 8.  قرار گيری پانل های فتوولتائيك و سايه بان فصلی (اين پوسته از گياهان رونده روی داربست شكل گرفته است كه به عنوان سايه بانی هوشمند در فصول مختلف عمل مي كند.)

ساختار اصلی خانه را ديوارهای باربر آجری تشكيل می دهد كه از لحاظ اقتصادی و زيست محيطی به طور نسبی مناسب است و رايج ترين مصالح بومی را تشكيل می دهد و برای ساخت به تكنولوژی پايينی احتياج دارد.ديوارهای خارجی به ضخامت 40 سانتی متر با يك لايه 10 سانتی متری عايق شده اند. پنجره ها از شيشه دو جداره 6 ميلی متری با قاب چوبی ساخته شده اند.برای محوطه سازی از سنگ های ضايعاتی كارخانه های سنگبری استفاده شده است.سايبان اصلی از تيرهای چوبی،كه قبلاً به عنوان تيرهای تلفن در شهر استفاده می شد،ساخته شده اند. تمام لوله های فاضلاب،توالتها و دستشويی ها و مينی دوش از جنس سفال يا چيني است. براي طراحی داخلی ساختمان از موكت و كليه محصولات مصنوعی و آلوده كننده پرهيز شده است و از مواد طبيعی، كه انرژی كمی برای توليد و بازيافت نياز دارند، استفاده شده است .

نمای جنوبی خانه اکولوژیک

 • مديريت انرژی

100 مترمربع پانل فتوولتائيك انرژی مورد نياز اين ساختمان را با توليد درمجموع 10 كيلو وات برق تأمين می كنند.اين صفحات،كه روی داربست چوبی قراردارند،در دو زاويه صفر درجه براي تابستان و 45 درجه برای زمستان قابل تنظيم اند كه علاوه بر توليد برق،برای سايه اندازی روی سقف در فصول گرم استفاده می شوند.

آبگرمكن های خورشيدی با ظرفيت 200 ليتر،آب گرم مصرفی را تأمين مي كنند و كلكتورهای آن با زاويه 45 درجه رو به جنوب روی پشت بام قرار گرفته اند .

 • مديريت آب
 1.  بهينه كردن مصرف آب: در اين خانه از دوش هایی با فشار مضاعف هوا در حمام استفاده شده است.اندازه دوش ها و لوله های ورودی آب به دوش ها بهينه است.برای سرويسهای بهداشتی از فلاش تانك دوكاره استفاده شده است .
 2. ذخيره سازی: يك تانكر75 مترمكعبی برای ذخيره آب باران زير ساختمان درنظر گرفته شده كه تأمين كننده آب گياهان داخل منزل و فلاش تانك هاست .
 3. بازيافت: آب توالت ها و فلاش تانك ها بعد از گذراندن از صافی هايی ،‌ برای آبياری گياهان استفاده می شود .
 • سيستم گرمايشی

از دو فضای گلخانه ای در جنوب ساختمان در زمستان به عنوان منبع ذخيره گرما استفاده می شود. تابش آفتاب به ديوارها و خاك گياهان دمای فضای گلخانه ای را بالا می برد.

فضاهای شمالی از طريق سقف شيشه ای راهرو روشن می شوند و تابش خورشيد به ديوارهای شمالی باعث بالا رفتن دمای ديواره مي شود. بدنه ها مانند يك ديوار ترومپ انرژی خورشيد را تا شب در خود ذخيره مي كنند.دو بستر سنگی در زير اتاق گرمای اضافی خورشيدی را در كف ذخيره می كنند تا شب يا روزهای ابری از آن استفاده شود.

مقطع سیستم گرمایشی خانه اکولوژیک

 • سيستم سرمايشی

علاوه بر سايبان فصلی و سقف سبز،‌ كه به خنك كردن ساختمان بسيار كمك مي كنند، سيستم كمكی ديگری نيز برای فصول گرم درنظر گرفته شده است. استفاده از سرمای خاك، با استفاده از يك لوله آلومينيومی به قطر 20 سانتی متر و به طول 30 متر و در عمق 4 متری سطح زمين امكان پذير مي شود. يك باد خور به عمق 4 متر هوا را به سطح زمين می فرستد و بعد از گذر از كانال، دمای آن از 38 درجه به 27 درجه سانتی گراد كاهش می يابد.براي اين كار، از يك فن كمك گرفته شده كه با انرژی خورشيدی كار می كند.فن هوای سرد شده را به داخل اتاق می كشد و هوای گرم زير سقف را يك بادخان خارج می كند.

منابع مورد استفاده در نگارش این مطلب:

 1. مجله معمار – شماره 47
 2. مجله معمار – شماره 29

 

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

 

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

 فاکتور مهم در انتخاب عایق ها،میزان مقاومت حرارتی آن هاست.هر قدر n مقاومت بالاتر باشد،عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد،پس به جای ضخامت عایق ها،باید مقاومت حرارتی آن ها با هم مقایسه شوند.

عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر،از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .

مکان های مناسب برای عایق ها:

 • سقفها:استفاده از عایق در سقف،مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% را کاهش می یابد .
 • دیوار های خارجی:مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.
 • کف:مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد .
 • لوله های آبگرم:برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .

بر اساس مقررات ملی ساختمان،تمامی ساختمان هایی که ساخته می شوند،باید به اندازه کافی عایق کاری شوند.میزان عایق مورد نیاز در مباحث مقررات تعیین شده است .

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها:

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهندکه به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:

 •  هرگز عایق را فشرده نکنید.عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد.در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .
 • عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند، پل حرارتی ایجاد شده و ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود.
 • مواد عایق را باید خشک نگه داشت،زیرا به استثنای(پلی استایرن)،که نسبت به آب مقاوم است،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی کمتری خواهند داشت.در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن.دراین عایق ها،مقدار مقاومت ممکن است بعداز مدتی تا 20% کاهش یابد.از این رو باید بعد از نصب،از نصاب عایق تضمین گرفت .
 • از عایق های آزاد،درسقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
 • در صورت استفاده از عایق های بازتابنده،باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
 • اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
 • در فاصله کمتر از 90 میلی متر فن های خروجی عایق نصب نکنید .
 • در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سرپیچ آن ها عایق کاری نکنید .

شرایط عایق کاری

 1. جنس عایق ها و روکش آن باید برای کاردر دمای سیستم لوله کشی وشرایط محل مناسب باشد.
 2. جنس عایق و روکش آن،باید با آنچه درمقررات ملی ساختمان برای حفاظت ناحیه مورد نظر از ساختمان در برابرآتش مقرر شده مطابقت داشته باشد.
 3. استفاده از مواد ومصالح سوختنی بعنوان عایق،روکش عایق ودیگر مواد کمکی از قبیل چسب،نوار چسب وغیره مجازنیست .
 4. قسمت هایی از لوله که از دیوارآتش عبور می کند،نباید عایقی با پوشش عایق داشته باشند .
 5. حداقل ضخامت عایق لوله در تاسیسات گرمایی وسرمایی رعایت شود .
 6. اگر قابلیت هدایت گرمایی عایق با حد تعیین شده ودمای محیط با24 درجه سانتی گراد که جدول برای آن تنظیم شده است،تفاوت داشته باشد،ارقام ضخامت باید با روش مهندسی مورد تایید تصحیح شود.
 7. اگر لوله در معرض یخ زدن باشد،ضخامت عایق باید با روش های مهندسی موردتایید تصحیح شود .

موارد عدم نیاز به عایق حرارتی:

در موارد زیر لازم نیست اطراف لوله ها عایق حرارتی استفاده شود:

 1. درلوله کشی داخلی دستگاه هایی که در کارخانه ی سازنده عایق شده باشند.
 2. برای هر سیستم لوله کشی که دمای سیال آن بین 12.8 تا 40 درجه سانتی گراد باشد.
 3. لوله هایی که عایق آنها با استفاده از سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی،گرم یا سرد نشده باشد.
 4. اگر انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله(از داخل لوله به خارج یا از خارج  به داخل لوله )مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد.

انواع عایق های حرارتی:

عایق های حرارتی مواد و مصالحی هستندکه مقاومت زیادی در برابر عبور گرما دارند.می توان بوسیله آنها تا انجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده،لوله های حامل آب گرم،کانالهای هوای گرم ودستگاه هایی مثل دیگ،منابع تولید آب گرم مصرفی،دستگاه هوا ساز،پکیج و کوره ی هوای گرم به بیرون _که یک انتقال حرارت نا خواسته است_جلو گیری کرد،تا درمصرف سوخت صرفه جویی شود. رسیدن به این هدف با به کار بردن عایق های حرارتی ممکن می گردد.

 1. پشم شیشه:این ماده با وزش بخار آب بر روی الیاف تهیه می شود.جرم مخصوص آن بین 144-160کیلو گرم بر متر مکعب و حد اکثر درجه حرارت کارآن 150 درجه سانتی گراد است.
 2. پشم معدنی:این عایق با وزش بخار آب روی الیاف تهیه شده از سنگ آهک خاک رس دار گداخته ویا از ذوب آهن تهیه می شود.برای عایق کاری دمای پایین پشم معدنی به وسیله یک ورقه کاغذ قیر اندود پوشیده می شود.برای دمای بالا  از پشم معدنی مجهز به آلومینیوم و یا ورقه گالوانیزه استفاده می شود.بیشترین کاربرد پشم معدنی در عایق کاری ساختمان ها،دیگ ها،کوره ها و منابع تولید آب گرم مصرفی است.حد درجه حرارت پیشنهادی به کار گیری این عایق 550درجه سانتیگراد است که البته این میزان،به جنس مواد به کاربرده شده درپشم معدنی بستگی دارد.
 3. پشم سنگ:این عایق از سنگ های طبیعی سیلیس دار ساخته می شود.پشم سنگ از عبور الیاف سنگ مذاب از میان بخار آب و یا هوای گرم ساخته می شود.دمای حد کار برد آن 850 درجه سانتی گراد است.کاربرد پشم سنگ مانند پشم معدنی است.

عملکرد پلیمر ها بعنوان عایق حرارتی جدید ساختمان ها:

فوم های حاصل فرآیند انبساط پلیمر ها توسط مواد فوم ساز واز طریق ایجاد گاز در بسته پلیمراست که محصول این فر ایند بصورت بلوک،صفحه یا فیلم های سبک،سلولی و منعطف یا سخت بوده ودر نتیجه در مقابل رطوبت مقاوم هستند.فوم های پلیمری مصرفی در ساختمان ها بدون مواد تاخیر دهنده شعله بوده ودرنتیجه در برابر آتش مقاوم نیستند.بسیاری از پلیمر ها قابلیت تبدیل به فوم و مواد سبک سلولی را دارند اما دراین میان بیشتر از یورتان ها،پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرین بصورت عایق های حرارتی استفاده می گردد.عایق های فوم پلی استایرین در اندازه وضخامت وگونه های مختلف با خصوصیات سطحی متفاوت و متناسب با محل مصرف تولید می گردد.فوم های پلی یورتان بعنوان بخش مرکزی دیوار های مرکب عایق ویا بصورت عایق پاششی بر روی دیوار ها اعمال می گردند.خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های عایق مانند  انعطاف پذیری وخواص حرارتی به نوع پلیمر پایه ومقدار و اندازه وتوزیع سلول ها در بستر پلیمربستگی دارد. فوم های پلیمری به دو روش فیزیکی وشیمیایی ایجاد می شوند،که بر اساس نوع ومکانیزم ایجاد سلول در بستر پلیمری دسته بندی می شوند.در گونه جدیدی از عایق فوم پلی استایرین،از ذرات گرافیت به عنوان پر کننده استفاده شده است.این عایق پر شده با مکانیزم جذاب امواج زیر قرمز موجب جلوگیری از نفوذ حرارت خورشید از سطح خارجی به داخل دیوار شده ودر مقایسه با فوم پلی استایرین معمولی با ضخامت 20 درصد کمتر،همان کارایی را خواهد داشت.گونه ای دیگر از فوم پلی استایرین سخت به دو روش اکستروژنی تولید شده وعلاوه بر استفاده بصورت عایق ساختمان در مهندسی سازه و حمل و نقل هم استفاده می گردد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

ویژگی ها وموارد استفاده مصالح و اثر بخشی آن در برودت بنا

 ویژگی ها وموارد استفاده مصالح و اثر بخشی آن در برودت بنا

یکی از مهمترین عوامل در راحتی مناسب برای زندگی و کار انسان ایجاد حرارت لازم ومطبوع در زمستان وبرودت وتهویه لازم در تابستان است.

موقعیت یک ساختمان باید طوری باشد که از نور خورشید نهایت استفاده شود. جهت شمالی از جنوبی خنک تر است زیرا سایه براین جهت افکنده می شود ولی جهت جنوبی به طور دایم در معرض تابش نور خورشید قرار دارد به جهت اختلاف زاویه تابش خورشید در تابستان وزمستان در طرح ساختمان پیش آمدگی بام باید طوری طرح گردد که در تابستان ایجاد سایه نموده و در زمستان اجازه ورود نور به داخل خانه را بدهد.

استفاده از عوامل طبیعی برای ایجاد محیط مناسب وهوای مطبوع در ساختمان همیشه بهترین راه بوده وهست واز این رو بشر از دیرباز همیشه به فکر تغییر درجه حرارت محیط و مطبوع نمودن آن بوده است  چنانچه حفر سردآبها و استفاده ازحوضخانه ها ساختن بادگیرها و زیر زمین های خنک در مناطق گرم موید این نظریه است و نیز استفاده از عایق، تهویه،  پیش آمدگی بام، درزگیری وقرار دادن صحیح موقعیت ساختمان نسبت به خورشید کمک موثری به گرم کردن و یا خنک کردن ساختمان می باشد.

شناخت مصالح پر کاربرددر صنعت ساختمان وآگاهی از خواص آن ها ،ظرفیت حرارتی مصالح، عایق بودن آن ها و … کمک شایانی در ایجاد محیط مناسب وهوای مطبوع دربنا می نماید.در زیر به توضیح مصالح و خواص آن ها اشاره نموده ایم.

مواد ومصالح ساختمان:

1- گچ

2- آهک

3- سنگ

4- سیمان

5- بتن

6- شیشه

7- چوب

8- آجر

9- فلزات

10- پلاستیک

11- بلوک سفالی

1- گچ:

از مصالح ساختمانی است، که در طی سالیان دراز در ساختمان سازی و ازابتدایی ترین مرحله(مشخص کردن محدوده زمین)تا انتهایی ترین مرحله ساخت(گچ وخاک) در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده گچ:

سقف کاذب،مقاوم در برابر زلزله،کاهش وزن کلی ساختمان بر روی فونداسیون وسازه،اقتصادی بودن،سرعت درساخت ونصب،امکان کاربر روی آن،قابلیت ترمیم وتعویض،عایق حرارت وصوت(60 تا70درصد ارتعاشات را به خود جذب می کند) ورطوبت،مقاوم دربرابر آتش تا180درجه،وجود قطعات پیش ساخته،دربرابر ضربه وفشارمقاوم است وبه عنوان سقف کاذب نیزاستفاده می شود.

2- آهک:

جسمی سفید رنگ است که برای ساخت ملات استفاده می شود.

ویژگی ها وموارد استفاده آهک:

قدرت چسبندگی بالاملات آهکی،آجرماسه آهکی،تثبیت خاک وشن در پی سازی.

3- سنگ:

یکی از عناصر طبیعت است و در هیچ دوره ای اهمیت خود را از دست نداده است.

ویژگی ها وموارد استفاده سنگ:

مقاومت در مقابل سایش، نیروهای فشاری وعوامل جوی.

کاربرد آن نماسازی،ساخت دیوار، کف سازی می باشد.

4- سیمان:

 سیمان فرآورده ای است شیمیایی که در نتیجه ی ترکیب با آب به دست می آید وسفت وسخت می شود که محصول حاصله در مقابل آب ورطوبت بادوام ومقاوم است.

ویژگی ها وموارد استفاده سیمان:

مقاوم در برابر رطوبت وآب،قدرت وکارآیی زیاد.

استفاده در ملات های سیمانی،ساخت انواع بتن و….

5- بتن:

به جسم ترکیبی گفته می شود که پس ازمخلوط چند عنصرباهم جسم یک پارچه ومقاومی به نام بتن بوجود می آید.

ویژگی ها وموارد استفاده بتن:

سرعت دراجرا،مقاومت بالا در برابر زلزله وفشار وآتش سوزی،فرم پذیری پیش از سفت شدن.

درسازه و نما کاربرد دارد.

6-شیشه:

جسمی است بی رنگ سخت،شکننده ودرمکانهای مختلف وبرای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد وبرای گذراندن نور و حفظ زیستگاه از اثرهای جوی بویژه برف وباران،کم وزیاد شدن دما مصرف می شود.

ویژگی ها وموارد استفاده شیشه:

عبورنور،حفظ دمای محیط وزیبا سازی،جذابیت وزیبایی.

مورد استفاده ی آن:شیشه پنجره،لوله شیشه ای،بلون های شیشه ای،پشم شیشه وشیشه اسفنجی.

7- چوب:

چوب هم چون دیگر عناصر ساختمان در بعضی ازنواحی به وفور یافت می شود.به همین دلیل درساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده چوب:

عایق در برابر جریان الکتریسیته،مقاومت وهدایت صوت(آکوستیک).

چوب هم چون گچ از ابتدایی ترین مرحله کار(شمع زدن)تا انتهایی ترین مرحله کار(نصب درهای ساختمان) مورد استفاده قرار می گیرد.

8- آجر:

از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت استفاده از آن به10هزار سال پیش می رسد.

ویژگی ها وموارد استفاده آجر:

ارزان قیمت،تنوع محصول،فراوانی محصول وکاربردهای متنوع.

درساخت دیوارهای داخلی وخارجی، نما،بعضی ازپی سازی ها.

9- فلزات:

استفاده از فلزات وآهن آلات به ماقبل تاریخ باز می گردد.

ویژگی ها وموارد استفاده فلزات:

مقاوم در برابر ضربه، فشار،زلزله،دما.

اسکلت بنا،فونداسیون،ستونها وسقف،درها وپنجره ها.

10– پلاستیک:

از جمله عناصر ساختمانی است که احتیاج فوری به کاهش انرژی چه برای گرما چه برای سرما موجب شده تا در ساختمان از این ماده و مشتقات آن استفاده شود.

 ویژگی ها وموارد استفاده پلاستیک:

اطمینان از اقتصادی بودن پروژه،عایق در برابر حرارت،مقاومت در مقابل الکتریسیته، آسانی نصب واتصال،طول عمر زیاد،وزن سبک.

در لوله کشی ،برق کشی، زوار پنجره ها کاربرد دارد.

11– بلوک:

از جمله مصالح ساختمانی است که در ساخت سقف ودیوارها مورداستفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده بلوک:

عایق حرارتی وصوتی ورطوبتی،مقرون به صرفه،سبک، حمل واتصال آسان.

ساخت سقف ودیوارها.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

پلی وود Poly Wood

پلی وود، Poly Wood 

پلی وود(Poly Wood)محصولی است از ترکیب چـوب و ترمـو پلاستیک ها.اصطلاح کامپوزیتهای چوبی– پلاستیکی(Wood Plastic Composites) به کامپوزیتهایی اطلاق می شود که از چوب(در هر شکلی) و ترموست ها یا ترمو پلاستیکها تشکیل شده اند.از این ترکیب محصولات بسیار متنوع و متفاوتی جهت مصرف در صنایع مختلف بدست می آید.

ترموپلاستیک هایی هستند که یکبار بازیافت شده اند و نمی توان آنها را با گرمادهی مجدد ذوب کرد،این موادکه شامل رزین هایی مـانند: اپوکسی ها و فنولیکسها می باشنـد، در حقیقت پلاستیکهـایی با مشـابهت زیـاد به فرآورده های صنعتی جنگلی(چوبی)هستند.

ترمـوپلاستیک ها،ماننـد پلی اتیلن (PE)،پلی پروپیلن (PP)،پلی وینیل کلراید(PVC)پلاستیک هایی هستند که می توان آنها را مکررا ذوب نمود. ترموپلاستیک ها در ساخت محصولات تجاری مختلفی مانند ظروف پلاستیکی شیر، کیسه های خواربار و لوازم جانبی برای خانه بکار می روند.

تاریخچه کامپوزیتهای ترموست – چوب به اوایل دهه 1900 بر می گردد و در این دهه یک کامپوزیت تجاری اولیه تحت نام تجاری باکلیت (Baklelite) که ازفنول – فرمالدئید وگرد چوب درست شده بود،وارد بازار شد. نخستین استفاده تجاری آن بعنوان دست دنده برای رولزرویس در سال 1916 میلادی بود.اما کامپوزیتهای ترموپلاستیک – چوب،در کشور ایالات متحده آمریکا برای چند دهه تولید شده اند و این صنعت،رشد شگرفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است.پیدایش صنعت پلاستیک – چوب (wpc) که نتیجه ی پیوند دو صنعت است .

 1. صنعت پلاستیک
 2. صنعت محصولات چوبی ( جنگلی )

صنعت پلاستیک دارای دانش تهیه پلاستیک و صنعت محصولات چوبی(جنگلی)دارای تجربیات و منابع بیشتری درساخت محصولات بازاری است.این موضوع تعجب آور نیست که بعضی از نخستین شرکتهایی که WPC را تولید می کردند،کارخانجات پنجره سازی بودند،که دارای تجربه در هر دو زمینه چوب و پلاستیک بودند.به طور سنتی صنعت پلاستیک از طلق،کربنات کلسیم،میکا و شیشه یا فیبرهای کربن و حدود5/2 میلیارد کیلوگرم بتونه برای تولید شیشه سالیانه استفاده می کرده است.این صنعت نسبت به استفاده چوب و یا دیگر فیبرهای طبیعی مانند کنف و کتان بی میل بود،گرچه این فیبرها از منابع تجدید شدنی و ارزانتری بدست می آمدند و سبکتر و دارای زبری کمتری برای تولید وسایل،نسبت به بتونه های رایج بودند. بیشتر تولید کنندگان پلاستیک،از چوب به دلیل تراکم وثبات گرمایی پایین و تمایل به جذب رطوبت،صرف نظر می کردند.

درایالات متحده آمریکا کامپوزیتهای پلاستیک – چوب (wpc) چندین دهه در حال تولید می باشند.بدین لحاظ این فن آوری در این منطقه از قدمت بیشتری برخوردار است.این محصولات تنها در دهه اخیر در اروپا تولید شده اند. هر چند عمده رشد این صنعت در ایالات متحده بسیار نوپا بوده و مربوط به چند دهــه اخیر می باشد،اما در این سالها این صنعـت از رشــد قابل توجهی برخوردار بوده است. چرا که قدمت آن به سال 1983 میلادی،زمانیکه یک انبار چوب آمریکایی که اکنون بخشی از شرکت لیر(Lear) در شیبویگان ویسکانسین (Wisconsin) است،شروع به تولید مکانیزه تخته هایی با لایه های درونی با استفاده از تکنولوژی اکستروژن ایتالیایی نمود،بر می گردد.در این سال پلی پروپیلن به همراه تقریباً 50 درصد گرد چوب (خاک اره) در داخل دستگاه اکستروژن جهت تولید صفحه صاف ریخته می شد،که بعداً در شکلهای مختلف برای مصارف گوناگون استفاده می شد که این یکی از نخستین کاربردها عمده تکنولوژی WPC پلی وود در آمریکا بود.

در اوایل دهه 1990،شرکتهای پیشرفته بازیافت و یک بخش از شرکتهای شیمیایی موبیل (Mobil) که بعداً به ترکس (Trex) تغییر نام یافت،شروع به تولید کامپوزتهای پلاستیک – چوب (wpc) جامد نمود،که از ترکیب تقریباً 50 درصد فیبر چوب در پلی اتیلن تشکیل می شد.این کامپوزیت ها بعنوان تخته هایی کف،تیرکهای حصار،میزهای پیک نیک و کفپوشهای صنعتی فروخته شدند.کامپوزیت های مشابه در اجزاء پروفیلهای درو پنجره نیز بکار رفتند.

امروزه،بازار تخته های کفپوش بزرگترین و در حال رشد ترین بازار WPC پلی وود می باشد.همچنین در اوایل دهه 1990،شرکت استراندکس (Strandex) حق امتیاز ساخت کامپوزیتهای فیبر چوبی را به روش مستقیم و بدون نیاز به آسیاب کردن و عملیات های دیگر به نام خود ثبت کرد.

در سال 1993 میلادی شرکت اندرسون شروع به تولید چوب با فیبرهای تقویت شده PVCبرای پایه های زیرین درها نمود که پیشرفتهای بعدی منجر به راه اندازی خط تولید پنجره با کامپوزیت چوب PVC شد . این محصول امکان بازیافت ضایعات چوب و پلاستیک را به شرکت اندرسون می داد. در حال حاضـر نیز بازار پروفیلهـای WPC پلی وود درو پنجره در جهـان همچنین در حـال رشد می باشد.

در سال 1996، چند شرکت آمریکایی شروع به تولید گلوله های چوبی(با سایر فیبرهای طبیعی) وپلاستیکی برای تغذیه ماشینهای تولید نمودند.این شرکت ها گلوله های ترکیبی را برای بسیاری از تولید کنندگانی که نمی خواستند مواد مصرفی خودشان را ترکیب نمایند،فراهم نمودند.از اواسط دهه 90، فعالیت ها در صنعت WPC پلی وود بطور چشمگیری افزایش یافت.تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان شروع به تولید WPC نمودند.درسال 1991 میلادی،نخستین کنفرانس بین المللی کامپوزیت های فیبر چوب – پلاستیک در مدیسون،ویسکانسین با هدف گردهمایی محققان و نمایندگی صنعتی، صنایع محصولات پلاستیکی و جنگلی برای سهیم شدن از ایده ها و تکنولوژیهای یکدیگر در زمینه  انواع WPC تشکیل شد.کنفرانس مشابهی(با نام پیشرفت در کامپوزیتهای فیبر چوب – پلاستیک)در تورنتو، اونتاریو در سال بعد تشکیل شد و در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.این کنفرانس ها به شکلی پیوسته در دهه 90 رشد یافتند.بعلاوه این کنفرانسها در آمریکای شمالی و جاهای دیگر که بازار در حال رشد بود تشکیل می شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که دورنمای برخی از صنایع پلاستیکی به نحو حیرت آوری در دهه اخیر تغییر نموده است.توجه به این صنعت با موفقیتهای بدست آمده از چند محصول WPC و آگاهی ها و درک بیشتر از چوب و توسعه تولید کنندگان تجهیزات و تدارکات اضافی و شانس حضور در بازارهای جدید بویژه در بخش ساختاری در ساختمانهای بزرگ تحریک شده است.صنایع محصولات جنگلی بخوبی در حال تغییر دورنمای خود هستند.آنها عقیده دارند WPC بعنوان راهی برای افزایش پایداری چوب با نگهداری اندک در بخش مصرفی می باشد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری:الهام قوپرانلو

اصول نورپردازی در واحد های تجاری

اصول نورپردازی در واحد های تجاری

از آنجائیکه دنیای کار و پیشه در زمانه ما به طرز فزاینده ای خدمات محور شده است مردم بیش از پیش در محیط های اداری و رایانه ای کار می کنند. افزون بر ساختمان های اداری ، بیشتر ساختمان های غیر مسکونی نیز محدوده ها یا کاربری اداری مهمی دارند.

به دلیل فراگیر شدن محیط های اداری،متاسفانه شیوه های طراحی نورپردازی خاص این محیط ساده انگارانه و کلیشه ای شده اند.رواج یافتن ساختمان های اداری و و دفتری چند کاربره،عامل مهمی برای افزایش اعتماد به شیوه های طراحی عام وعمومی است، زیرا دلیل آن لزوم توجه به تغییرمداوم کاربران است.اغلب عناصر طراحی ساختمان های اداری از جمله سیستم های نورپردازی، باید به کاربران بسیاری و بخصوص آنهایی که مداوم از دفتری به دفتردیگر نقل مکان می کنند، خدمت نمایند. از این روست که استفاده از موزاییک های آکوستیک سقفی که امکان نصب راحت قاب های فلورسنت توکار 21*21 و 41*21 و دسترسی به فضای پلنوم سقف به منظور نصب و سرویس تجهیزات برقی و مکانیکی را فراهم می آورد،جهانی شده است.این روش بهترین شیوه طراحی نورپردازی حتی برای ساده ترین طراحیهای اداری است.

درمحیط های اداری هدف اولیه،بهره وری و بازدهی است،از شیوه های طراحی نورپردازی انتظار می رودکه پشتوانه ای برای تحقق این اهداف باشند. به بیان دقیق تر، وظایف دیداری نورپردازی باید به سهولت و سادگی اجرا شوند. خوشبختانه گرایش رو به رشدی در جهت توجه به افزایش رضایت کارکنان دراکثر محیط های کاری پدید آمده است.کاربرد شیوه های نورپردازی تکراری آثار مثبت کمتری از لحاظ بازدهی و رضایت استفاده کنندگان در اکثر فضاهای کاری دارد. نور پردازی باید در ایجاد رضایت بصری و روا نشناختی محیط مشارکت داشته باشد. برخی اوقات به دلیل مسائل اقتصادی می توان از شیوه های غیر استاندارد ولی خلاقانه در بسیاری از فضاهای اداری استفاده کرد.

واقعیات نظری ودفاتر چند کاربره،محدودیت های سختی را بر راهبردهای طراحی نورپردازی که می توانند موفقیت آمیز باشند اعمال می کنند. واضح است که جابه جایی سریع کارکنان و شکل بندی مجدد بعضی فضاهای استیجاری به انعطاف پذیری زیاد و طراحی های سفارشی کمتری نیاز دارد مگر، در فضاهای انتظار، کنفرانس واتاق مدیران بلندپایه که در آنها تصویری که از شرکت ارائه می شود مهم است.

راهبردهای نورپردازی فضاهای اداری که به طور دائمی در تصرف هستند، مانند ساختمان های تجاری خود شرکت و موسسات، باید متفاوت باشند. اگرچه دسترسی به فضاهای پلنوم مهم است، ولی عناصر دیگری که بر تصمیمات طراحی نورپردازی اثر می گذارند را می توان با انعطاف بیشتری مورد توجه قرار داد.سیستم های سقف مناسب و قابل دسترس (به غیر از موزاییک آکوستیک سقفی) نیز مطمئنا وجود دارند. زیر بندهای دیوارخشک1 را می توان آزادانه تر بکاربرد. هر چند ازدیوار کوب و نورافشان های دیواری دیگر در ساختمان های چند منظوره استفاده می شود، ولی شیوه های نورپردازی ثابت و سفارشی دیگر را بیشتر در ساختمان های در تصرف مالک به کار می برند.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو