عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

 فاکتور مهم در انتخاب عایق ها،میزان مقاومت حرارتی آن هاست.هر قدر n مقاومت بالاتر باشد،عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد،پس به جای ضخامت عایق ها،باید مقاومت حرارتی آن ها با هم مقایسه شوند.

عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر،از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .

مکان های مناسب برای عایق ها:

 • سقفها:استفاده از عایق در سقف،مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% را کاهش می یابد .
 • دیوار های خارجی:مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.
 • کف:مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد .
 • لوله های آبگرم:برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .

بر اساس مقررات ملی ساختمان،تمامی ساختمان هایی که ساخته می شوند،باید به اندازه کافی عایق کاری شوند.میزان عایق مورد نیاز در مباحث مقررات تعیین شده است .

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها:

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهندکه به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:

 •  هرگز عایق را فشرده نکنید.عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد.در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .
 • عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند، پل حرارتی ایجاد شده و ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود.
 • مواد عایق را باید خشک نگه داشت،زیرا به استثنای(پلی استایرن)،که نسبت به آب مقاوم است،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی کمتری خواهند داشت.در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن.دراین عایق ها،مقدار مقاومت ممکن است بعداز مدتی تا 20% کاهش یابد.از این رو باید بعد از نصب،از نصاب عایق تضمین گرفت .
 • از عایق های آزاد،درسقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
 • در صورت استفاده از عایق های بازتابنده،باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
 • اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
 • در فاصله کمتر از 90 میلی متر فن های خروجی عایق نصب نکنید .
 • در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سرپیچ آن ها عایق کاری نکنید .

شرایط عایق کاری

 1. جنس عایق ها و روکش آن باید برای کاردر دمای سیستم لوله کشی وشرایط محل مناسب باشد.
 2. جنس عایق و روکش آن،باید با آنچه درمقررات ملی ساختمان برای حفاظت ناحیه مورد نظر از ساختمان در برابرآتش مقرر شده مطابقت داشته باشد.
 3. استفاده از مواد ومصالح سوختنی بعنوان عایق،روکش عایق ودیگر مواد کمکی از قبیل چسب،نوار چسب وغیره مجازنیست .
 4. قسمت هایی از لوله که از دیوارآتش عبور می کند،نباید عایقی با پوشش عایق داشته باشند .
 5. حداقل ضخامت عایق لوله در تاسیسات گرمایی وسرمایی رعایت شود .
 6. اگر قابلیت هدایت گرمایی عایق با حد تعیین شده ودمای محیط با24 درجه سانتی گراد که جدول برای آن تنظیم شده است،تفاوت داشته باشد،ارقام ضخامت باید با روش مهندسی مورد تایید تصحیح شود.
 7. اگر لوله در معرض یخ زدن باشد،ضخامت عایق باید با روش های مهندسی موردتایید تصحیح شود .

موارد عدم نیاز به عایق حرارتی:

در موارد زیر لازم نیست اطراف لوله ها عایق حرارتی استفاده شود:

 1. درلوله کشی داخلی دستگاه هایی که در کارخانه ی سازنده عایق شده باشند.
 2. برای هر سیستم لوله کشی که دمای سیال آن بین 12.8 تا 40 درجه سانتی گراد باشد.
 3. لوله هایی که عایق آنها با استفاده از سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی،گرم یا سرد نشده باشد.
 4. اگر انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله(از داخل لوله به خارج یا از خارج  به داخل لوله )مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد.

انواع عایق های حرارتی:

عایق های حرارتی مواد و مصالحی هستندکه مقاومت زیادی در برابر عبور گرما دارند.می توان بوسیله آنها تا انجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده،لوله های حامل آب گرم،کانالهای هوای گرم ودستگاه هایی مثل دیگ،منابع تولید آب گرم مصرفی،دستگاه هوا ساز،پکیج و کوره ی هوای گرم به بیرون _که یک انتقال حرارت نا خواسته است_جلو گیری کرد،تا درمصرف سوخت صرفه جویی شود. رسیدن به این هدف با به کار بردن عایق های حرارتی ممکن می گردد.

 1. پشم شیشه:این ماده با وزش بخار آب بر روی الیاف تهیه می شود.جرم مخصوص آن بین 144-160کیلو گرم بر متر مکعب و حد اکثر درجه حرارت کارآن 150 درجه سانتی گراد است.
 2. پشم معدنی:این عایق با وزش بخار آب روی الیاف تهیه شده از سنگ آهک خاک رس دار گداخته ویا از ذوب آهن تهیه می شود.برای عایق کاری دمای پایین پشم معدنی به وسیله یک ورقه کاغذ قیر اندود پوشیده می شود.برای دمای بالا  از پشم معدنی مجهز به آلومینیوم و یا ورقه گالوانیزه استفاده می شود.بیشترین کاربرد پشم معدنی در عایق کاری ساختمان ها،دیگ ها،کوره ها و منابع تولید آب گرم مصرفی است.حد درجه حرارت پیشنهادی به کار گیری این عایق 550درجه سانتیگراد است که البته این میزان،به جنس مواد به کاربرده شده درپشم معدنی بستگی دارد.
 3. پشم سنگ:این عایق از سنگ های طبیعی سیلیس دار ساخته می شود.پشم سنگ از عبور الیاف سنگ مذاب از میان بخار آب و یا هوای گرم ساخته می شود.دمای حد کار برد آن 850 درجه سانتی گراد است.کاربرد پشم سنگ مانند پشم معدنی است.

عملکرد پلیمر ها بعنوان عایق حرارتی جدید ساختمان ها:

فوم های حاصل فرآیند انبساط پلیمر ها توسط مواد فوم ساز واز طریق ایجاد گاز در بسته پلیمراست که محصول این فر ایند بصورت بلوک،صفحه یا فیلم های سبک،سلولی و منعطف یا سخت بوده ودر نتیجه در مقابل رطوبت مقاوم هستند.فوم های پلیمری مصرفی در ساختمان ها بدون مواد تاخیر دهنده شعله بوده ودرنتیجه در برابر آتش مقاوم نیستند.بسیاری از پلیمر ها قابلیت تبدیل به فوم و مواد سبک سلولی را دارند اما دراین میان بیشتر از یورتان ها،پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرین بصورت عایق های حرارتی استفاده می گردد.عایق های فوم پلی استایرین در اندازه وضخامت وگونه های مختلف با خصوصیات سطحی متفاوت و متناسب با محل مصرف تولید می گردد.فوم های پلی یورتان بعنوان بخش مرکزی دیوار های مرکب عایق ویا بصورت عایق پاششی بر روی دیوار ها اعمال می گردند.خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های عایق مانند  انعطاف پذیری وخواص حرارتی به نوع پلیمر پایه ومقدار و اندازه وتوزیع سلول ها در بستر پلیمربستگی دارد. فوم های پلیمری به دو روش فیزیکی وشیمیایی ایجاد می شوند،که بر اساس نوع ومکانیزم ایجاد سلول در بستر پلیمری دسته بندی می شوند.در گونه جدیدی از عایق فوم پلی استایرین،از ذرات گرافیت به عنوان پر کننده استفاده شده است.این عایق پر شده با مکانیزم جذاب امواج زیر قرمز موجب جلوگیری از نفوذ حرارت خورشید از سطح خارجی به داخل دیوار شده ودر مقایسه با فوم پلی استایرین معمولی با ضخامت 20 درصد کمتر،همان کارایی را خواهد داشت.گونه ای دیگر از فوم پلی استایرین سخت به دو روش اکستروژنی تولید شده وعلاوه بر استفاده بصورت عایق ساختمان در مهندسی سازه و حمل و نقل هم استفاده می گردد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

ویژگی ها وموارد استفاده مصالح و اثر بخشی آن در برودت بنا

 ویژگی ها وموارد استفاده مصالح و اثر بخشی آن در برودت بنا

یکی از مهمترین عوامل در راحتی مناسب برای زندگی و کار انسان ایجاد حرارت لازم ومطبوع در زمستان وبرودت وتهویه لازم در تابستان است.

موقعیت یک ساختمان باید طوری باشد که از نور خورشید نهایت استفاده شود. جهت شمالی از جنوبی خنک تر است زیرا سایه براین جهت افکنده می شود ولی جهت جنوبی به طور دایم در معرض تابش نور خورشید قرار دارد به جهت اختلاف زاویه تابش خورشید در تابستان وزمستان در طرح ساختمان پیش آمدگی بام باید طوری طرح گردد که در تابستان ایجاد سایه نموده و در زمستان اجازه ورود نور به داخل خانه را بدهد.

استفاده از عوامل طبیعی برای ایجاد محیط مناسب وهوای مطبوع در ساختمان همیشه بهترین راه بوده وهست واز این رو بشر از دیرباز همیشه به فکر تغییر درجه حرارت محیط و مطبوع نمودن آن بوده است  چنانچه حفر سردآبها و استفاده ازحوضخانه ها ساختن بادگیرها و زیر زمین های خنک در مناطق گرم موید این نظریه است و نیز استفاده از عایق، تهویه،  پیش آمدگی بام، درزگیری وقرار دادن صحیح موقعیت ساختمان نسبت به خورشید کمک موثری به گرم کردن و یا خنک کردن ساختمان می باشد.

شناخت مصالح پر کاربرددر صنعت ساختمان وآگاهی از خواص آن ها ،ظرفیت حرارتی مصالح، عایق بودن آن ها و … کمک شایانی در ایجاد محیط مناسب وهوای مطبوع دربنا می نماید.در زیر به توضیح مصالح و خواص آن ها اشاره نموده ایم.

مواد ومصالح ساختمان:

1- گچ

2- آهک

3- سنگ

4- سیمان

5- بتن

6- شیشه

7- چوب

8- آجر

9- فلزات

10- پلاستیک

11- بلوک سفالی

1- گچ:

از مصالح ساختمانی است، که در طی سالیان دراز در ساختمان سازی و ازابتدایی ترین مرحله(مشخص کردن محدوده زمین)تا انتهایی ترین مرحله ساخت(گچ وخاک) در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده گچ:

سقف کاذب،مقاوم در برابر زلزله،کاهش وزن کلی ساختمان بر روی فونداسیون وسازه،اقتصادی بودن،سرعت درساخت ونصب،امکان کاربر روی آن،قابلیت ترمیم وتعویض،عایق حرارت وصوت(60 تا70درصد ارتعاشات را به خود جذب می کند) ورطوبت،مقاوم دربرابر آتش تا180درجه،وجود قطعات پیش ساخته،دربرابر ضربه وفشارمقاوم است وبه عنوان سقف کاذب نیزاستفاده می شود.

2- آهک:

جسمی سفید رنگ است که برای ساخت ملات استفاده می شود.

ویژگی ها وموارد استفاده آهک:

قدرت چسبندگی بالاملات آهکی،آجرماسه آهکی،تثبیت خاک وشن در پی سازی.

3- سنگ:

یکی از عناصر طبیعت است و در هیچ دوره ای اهمیت خود را از دست نداده است.

ویژگی ها وموارد استفاده سنگ:

مقاومت در مقابل سایش، نیروهای فشاری وعوامل جوی.

کاربرد آن نماسازی،ساخت دیوار، کف سازی می باشد.

4- سیمان:

 سیمان فرآورده ای است شیمیایی که در نتیجه ی ترکیب با آب به دست می آید وسفت وسخت می شود که محصول حاصله در مقابل آب ورطوبت بادوام ومقاوم است.

ویژگی ها وموارد استفاده سیمان:

مقاوم در برابر رطوبت وآب،قدرت وکارآیی زیاد.

استفاده در ملات های سیمانی،ساخت انواع بتن و….

5- بتن:

به جسم ترکیبی گفته می شود که پس ازمخلوط چند عنصرباهم جسم یک پارچه ومقاومی به نام بتن بوجود می آید.

ویژگی ها وموارد استفاده بتن:

سرعت دراجرا،مقاومت بالا در برابر زلزله وفشار وآتش سوزی،فرم پذیری پیش از سفت شدن.

درسازه و نما کاربرد دارد.

6-شیشه:

جسمی است بی رنگ سخت،شکننده ودرمکانهای مختلف وبرای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد وبرای گذراندن نور و حفظ زیستگاه از اثرهای جوی بویژه برف وباران،کم وزیاد شدن دما مصرف می شود.

ویژگی ها وموارد استفاده شیشه:

عبورنور،حفظ دمای محیط وزیبا سازی،جذابیت وزیبایی.

مورد استفاده ی آن:شیشه پنجره،لوله شیشه ای،بلون های شیشه ای،پشم شیشه وشیشه اسفنجی.

7- چوب:

چوب هم چون دیگر عناصر ساختمان در بعضی ازنواحی به وفور یافت می شود.به همین دلیل درساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده چوب:

عایق در برابر جریان الکتریسیته،مقاومت وهدایت صوت(آکوستیک).

چوب هم چون گچ از ابتدایی ترین مرحله کار(شمع زدن)تا انتهایی ترین مرحله کار(نصب درهای ساختمان) مورد استفاده قرار می گیرد.

8- آجر:

از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت استفاده از آن به10هزار سال پیش می رسد.

ویژگی ها وموارد استفاده آجر:

ارزان قیمت،تنوع محصول،فراوانی محصول وکاربردهای متنوع.

درساخت دیوارهای داخلی وخارجی، نما،بعضی ازپی سازی ها.

9- فلزات:

استفاده از فلزات وآهن آلات به ماقبل تاریخ باز می گردد.

ویژگی ها وموارد استفاده فلزات:

مقاوم در برابر ضربه، فشار،زلزله،دما.

اسکلت بنا،فونداسیون،ستونها وسقف،درها وپنجره ها.

10– پلاستیک:

از جمله عناصر ساختمانی است که احتیاج فوری به کاهش انرژی چه برای گرما چه برای سرما موجب شده تا در ساختمان از این ماده و مشتقات آن استفاده شود.

 ویژگی ها وموارد استفاده پلاستیک:

اطمینان از اقتصادی بودن پروژه،عایق در برابر حرارت،مقاومت در مقابل الکتریسیته، آسانی نصب واتصال،طول عمر زیاد،وزن سبک.

در لوله کشی ،برق کشی، زوار پنجره ها کاربرد دارد.

11– بلوک:

از جمله مصالح ساختمانی است که در ساخت سقف ودیوارها مورداستفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها وموارد استفاده بلوک:

عایق حرارتی وصوتی ورطوبتی،مقرون به صرفه،سبک، حمل واتصال آسان.

ساخت سقف ودیوارها.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

مفهوم ارتباط در محیط معماری یک مجموعه فرهنگی

مفهوم ارتباط در محیط معماری یک مجموعه فرهنگی:

ضرورت توجه به اهمیت ارتباط افراد با یکدیگر و همچنین با محیط اطراف در یک مجموعه فرهنگی اثبات شده می باشد.در این بحث به اصول و روابط مورد نیاز جهت عینیت بخشیدن به این مهم پرداخته خواهد شد.در این راستا و جهت سهولت درک مطالب روابط موجود به روابط افراد جامعه با یکدیگر و روابط افراد با محیط دسته بندی شده و در مورد هر یک و نتایج حاصل از آن جداگانه بحث خواهد گردید:

الف) روابط افراد جامعه با یکدیگر:

مهمترین تفاوت انسان‌ها با سایر موجودات نوع ارتباط آن‌ها با یکدیگر است.اگر چه ماهیت وجود ارتباط بین انسان‌ها برنیاز به زندگی جمعی استوار است ولی بشر در روابط خود تنها رفع نیازهای اولیه را مد نظر نداشته و همواره تکامل و پیشرفت را سرلوحه زندگی خود قرار داده است.در این راستا، ارتباطات جمعی پیشرفتهای بشری را سریعتر نموده و محیط را کاملاً در حیطه تسلط انسان قرار داده است. در صورتیکه در سایر موجودات، ارتباط تنها محدود به رفع نیازها گردیده است بنابراین مهمترین جنبه در مورد ارتباطات افراد با یکدیگر،مسئله آگاهی و تبادل نظر با سایر افراد می‌باشد.در این راستا اهمیت وجود مکان واحد جهت تبادل نظر و اطلاعات جهت تسریع پیشرفت و تکامل انسان،امری بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد و مهمترین نقش یک مکان فرهنگی را می‌توان همین نوع ارتباط دانست.

علاوه بر ضرورت توجه به اهمیت ارتباط جهت تبادل اطلاعات،باید نیازهای اولیه انسان‌ها که موجب ارتباط آنان با یکدیگر گردیده است، مد نظر قرارداد. نیازهای عاطفی انسان‌ها یکی از مهمترین جنبه‌های این نیازها است. اصولاً بشر در زندگی خود به وجود غمخوار و همراه زندگی نیاز مبرم و اساسی دارد. انسان در صورتی که بتواند نیازها، خواسته‌ها، امیال و آرزوهای خود را با افراد مورد اعتماد خود در میان بگذارد، می‌تواند به سهولت بربسیاری از امیال خود غلبه نماید. عدم وجود ارتباطات عاطفی در کوچکترین جامعه یعنی خانواده می‌تواند زمینه ساز بسیاری از نابسامانی‌های روحی و روانی گردد و باعث بروز تخلفات، بزهکاری‌ها و… گردد.بنابراین با تأکید بر ضرورت توجه به ارتباطات عاطفی و روانی در مورد افراد، به وجود آوردن زمینه مناسب جهت ایجاد ارتباط افراد با یکدیگر در یک محیط می‌تواند از بسیاری بزهکاری‌ها، جرایم، و نابسامانی‌ها جلوگیری نماید.بنابراین با توجه به نیازهای عاطفی جهت ایجاد ارتباط می‌توان به جنبه دیگری از فلسفه وجودی یک مکان فرهنگی دست یافت.براین مبنا،مجموعه فرهنگی باید مکانی مناسب باشد تا همگی افراد با گرایش‌های مختلف بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و هر فرد احساس نماید با رجوع به این مکان می‌تواند به جنبه‌هایی از وجود خویش که در جامعه فرصت تجلی نیافته است اجازه تجلی و ظهور دهد و با ارتباط با افراد همانند خود، این احساسات را در درون خود زنده گرداند.

ب) ارتباط افراد با محیط:

بسیاری از نیازهای انسان از لزوم ارتباط انسان با محیط خویش نشات می‌گردد.لزوم وجود تنوع در زندگی انسان و توجه انسان به گردشگری و سیاحت در محیط یکی از عواملی است که ماهیت وجود آن مدیون همین جنبه از ارتباط بشری است. انسان‌ها در نحوه ارتباط خود با اشیاء و محیط اطراف خود همیشه سعی داشته‌اند تا علاوه بر رفع نیاز،احساس زیبایی شناسی و یا خلق زیبایی را در خود ارضا نمایند. ساخت اشیاء تزیینی، ابزار و لوازم زندگی با زیباترین نقوش و ایجاد نقاشی‌های زیبا، در راستای تحقق بخشیدن برهمین جنبه از زندگی انسان شکل گرفته است. براین مبنا وجود مجموعه فرهنگی می‌تواند عاملی جهت تحقق ارتباط انسان با محیط طبیعی اطراف خویش باشد.این ارتباط می‌تواند رابطه شخصی با فضای سبز باشد،تا جنبه‌های طبیعی اطراف را به او نشان دهد.یا محیطی باشد که جنبه‌های زیبایی‌شناسی ایجاد شده توسط سایر افراد را به نمایش گذارد.وجود موزه‌ها،سالن‌های تئاتر و نمایشگاه‌ها،برتحقق این جنبه از ارتباط بشر (ارتباط با محیط) دلالت دارد. با توجه به اهمیت مطالب بهترین معیار در طراحی یک مجموعه فرهنگی، امکان سنجی وجود ارتباط بین فضای مجموعه فرهنگی، به عنوان یک محیط با افراد جامعه می‌باشد. با این نگرش، مهمترین عامل در مکان یابی یک مجموعه فرهنگی، امکان ارتباط سهل و سریع افراد جامعه با مکان مورد نظر جهت ایجاد مجموعه فرهنگی می‌باشد و مکان مورد نظر علاوه بر دسترسی آسان باید بتواند با افراد جامعه ارتباط برقرار نماید.با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان مکان فرهنگسرا را مکانی باز در فضاهای شهری در نظر گرفت تا بتواند بیشترین جنبه ارتباط با محیط مصنوع (شهر) برقرار نمایند.طراحی مجموعه فرهنگی به عنوان یک فضای باز شهری می‌تواند تأمین کننده ضرورت ارتباط اشخاص با محیط خود باشد که در صورت در نظر گرفتن حصارها و دیوارها یک مکان فرهنگی،این نوع ارتباط بسیار ضعیف گردیده و حتی در مواردی این ارتباط کاملاً قطع گردیده و باعث عدم موفقیت مجموعه‌های فرهنگی گردیده است.

(برگرفته از پایان نامه کارشناسی با عنوان خانه فرهنگ و هنر خزر دانشجو الهام قوپرانلو)

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

پلی وود Poly Wood

پلی وود، Poly Wood 

پلی وود(Poly Wood)محصولی است از ترکیب چـوب و ترمـو پلاستیک ها.اصطلاح کامپوزیتهای چوبی– پلاستیکی(Wood Plastic Composites) به کامپوزیتهایی اطلاق می شود که از چوب(در هر شکلی) و ترموست ها یا ترمو پلاستیکها تشکیل شده اند.از این ترکیب محصولات بسیار متنوع و متفاوتی جهت مصرف در صنایع مختلف بدست می آید.

ترموپلاستیک هایی هستند که یکبار بازیافت شده اند و نمی توان آنها را با گرمادهی مجدد ذوب کرد،این موادکه شامل رزین هایی مـانند: اپوکسی ها و فنولیکسها می باشنـد، در حقیقت پلاستیکهـایی با مشـابهت زیـاد به فرآورده های صنعتی جنگلی(چوبی)هستند.

ترمـوپلاستیک ها،ماننـد پلی اتیلن (PE)،پلی پروپیلن (PP)،پلی وینیل کلراید(PVC)پلاستیک هایی هستند که می توان آنها را مکررا ذوب نمود. ترموپلاستیک ها در ساخت محصولات تجاری مختلفی مانند ظروف پلاستیکی شیر، کیسه های خواربار و لوازم جانبی برای خانه بکار می روند.

تاریخچه کامپوزیتهای ترموست – چوب به اوایل دهه 1900 بر می گردد و در این دهه یک کامپوزیت تجاری اولیه تحت نام تجاری باکلیت (Baklelite) که ازفنول – فرمالدئید وگرد چوب درست شده بود،وارد بازار شد. نخستین استفاده تجاری آن بعنوان دست دنده برای رولزرویس در سال 1916 میلادی بود.اما کامپوزیتهای ترموپلاستیک – چوب،در کشور ایالات متحده آمریکا برای چند دهه تولید شده اند و این صنعت،رشد شگرفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است.پیدایش صنعت پلاستیک – چوب (wpc) که نتیجه ی پیوند دو صنعت است .

 1. صنعت پلاستیک
 2. صنعت محصولات چوبی ( جنگلی )

صنعت پلاستیک دارای دانش تهیه پلاستیک و صنعت محصولات چوبی(جنگلی)دارای تجربیات و منابع بیشتری درساخت محصولات بازاری است.این موضوع تعجب آور نیست که بعضی از نخستین شرکتهایی که WPC را تولید می کردند،کارخانجات پنجره سازی بودند،که دارای تجربه در هر دو زمینه چوب و پلاستیک بودند.به طور سنتی صنعت پلاستیک از طلق،کربنات کلسیم،میکا و شیشه یا فیبرهای کربن و حدود5/2 میلیارد کیلوگرم بتونه برای تولید شیشه سالیانه استفاده می کرده است.این صنعت نسبت به استفاده چوب و یا دیگر فیبرهای طبیعی مانند کنف و کتان بی میل بود،گرچه این فیبرها از منابع تجدید شدنی و ارزانتری بدست می آمدند و سبکتر و دارای زبری کمتری برای تولید وسایل،نسبت به بتونه های رایج بودند. بیشتر تولید کنندگان پلاستیک،از چوب به دلیل تراکم وثبات گرمایی پایین و تمایل به جذب رطوبت،صرف نظر می کردند.

درایالات متحده آمریکا کامپوزیتهای پلاستیک – چوب (wpc) چندین دهه در حال تولید می باشند.بدین لحاظ این فن آوری در این منطقه از قدمت بیشتری برخوردار است.این محصولات تنها در دهه اخیر در اروپا تولید شده اند. هر چند عمده رشد این صنعت در ایالات متحده بسیار نوپا بوده و مربوط به چند دهــه اخیر می باشد،اما در این سالها این صنعـت از رشــد قابل توجهی برخوردار بوده است. چرا که قدمت آن به سال 1983 میلادی،زمانیکه یک انبار چوب آمریکایی که اکنون بخشی از شرکت لیر(Lear) در شیبویگان ویسکانسین (Wisconsin) است،شروع به تولید مکانیزه تخته هایی با لایه های درونی با استفاده از تکنولوژی اکستروژن ایتالیایی نمود،بر می گردد.در این سال پلی پروپیلن به همراه تقریباً 50 درصد گرد چوب (خاک اره) در داخل دستگاه اکستروژن جهت تولید صفحه صاف ریخته می شد،که بعداً در شکلهای مختلف برای مصارف گوناگون استفاده می شد که این یکی از نخستین کاربردها عمده تکنولوژی WPC پلی وود در آمریکا بود.

در اوایل دهه 1990،شرکتهای پیشرفته بازیافت و یک بخش از شرکتهای شیمیایی موبیل (Mobil) که بعداً به ترکس (Trex) تغییر نام یافت،شروع به تولید کامپوزتهای پلاستیک – چوب (wpc) جامد نمود،که از ترکیب تقریباً 50 درصد فیبر چوب در پلی اتیلن تشکیل می شد.این کامپوزیت ها بعنوان تخته هایی کف،تیرکهای حصار،میزهای پیک نیک و کفپوشهای صنعتی فروخته شدند.کامپوزیت های مشابه در اجزاء پروفیلهای درو پنجره نیز بکار رفتند.

امروزه،بازار تخته های کفپوش بزرگترین و در حال رشد ترین بازار WPC پلی وود می باشد.همچنین در اوایل دهه 1990،شرکت استراندکس (Strandex) حق امتیاز ساخت کامپوزیتهای فیبر چوبی را به روش مستقیم و بدون نیاز به آسیاب کردن و عملیات های دیگر به نام خود ثبت کرد.

در سال 1993 میلادی شرکت اندرسون شروع به تولید چوب با فیبرهای تقویت شده PVCبرای پایه های زیرین درها نمود که پیشرفتهای بعدی منجر به راه اندازی خط تولید پنجره با کامپوزیت چوب PVC شد . این محصول امکان بازیافت ضایعات چوب و پلاستیک را به شرکت اندرسون می داد. در حال حاضـر نیز بازار پروفیلهـای WPC پلی وود درو پنجره در جهـان همچنین در حـال رشد می باشد.

در سال 1996، چند شرکت آمریکایی شروع به تولید گلوله های چوبی(با سایر فیبرهای طبیعی) وپلاستیکی برای تغذیه ماشینهای تولید نمودند.این شرکت ها گلوله های ترکیبی را برای بسیاری از تولید کنندگانی که نمی خواستند مواد مصرفی خودشان را ترکیب نمایند،فراهم نمودند.از اواسط دهه 90، فعالیت ها در صنعت WPC پلی وود بطور چشمگیری افزایش یافت.تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان شروع به تولید WPC نمودند.درسال 1991 میلادی،نخستین کنفرانس بین المللی کامپوزیت های فیبر چوب – پلاستیک در مدیسون،ویسکانسین با هدف گردهمایی محققان و نمایندگی صنعتی، صنایع محصولات پلاستیکی و جنگلی برای سهیم شدن از ایده ها و تکنولوژیهای یکدیگر در زمینه  انواع WPC تشکیل شد.کنفرانس مشابهی(با نام پیشرفت در کامپوزیتهای فیبر چوب – پلاستیک)در تورنتو، اونتاریو در سال بعد تشکیل شد و در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.این کنفرانس ها به شکلی پیوسته در دهه 90 رشد یافتند.بعلاوه این کنفرانسها در آمریکای شمالی و جاهای دیگر که بازار در حال رشد بود تشکیل می شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که دورنمای برخی از صنایع پلاستیکی به نحو حیرت آوری در دهه اخیر تغییر نموده است.توجه به این صنعت با موفقیتهای بدست آمده از چند محصول WPC و آگاهی ها و درک بیشتر از چوب و توسعه تولید کنندگان تجهیزات و تدارکات اضافی و شانس حضور در بازارهای جدید بویژه در بخش ساختاری در ساختمانهای بزرگ تحریک شده است.صنایع محصولات جنگلی بخوبی در حال تغییر دورنمای خود هستند.آنها عقیده دارند WPC بعنوان راهی برای افزایش پایداری چوب با نگهداری اندک در بخش مصرفی می باشد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری:الهام قوپرانلو

عناصر محیطی مؤثر در انتخاب مبلمان

عناصر محیطی مؤثر در انتخاب مبلمان

به طور کلی هر مبل از یک اسکلت اصلی چوبی یا فلزی و مقداری پارچه تشکیل می شود که با توجه به فرم و مدل آن،نسبت میزان کاربرد هر یک از این اجزا به هم،متفاوت بوده و در نتیجه شما شاهد نمای بیشتری از چوب یا فلز یا پارچه …خواهید بود.در بسیاری مواردبدون توجه به سبک مبلمان مورد نظر این دسته بندی به صورت عامیانه تمام پارچه ،نیم پارچه و… در بازار مبل عنوان می شود.نکته قابل توجه رنگ غالب مبلمان می باشد،که با دیدن سرویس مبلمان به چشم می آید،این رنگ باید،با توجه به رنگ و نور محیط مورد استفاده انتخاب شود.به عنوان مثال اگر نور موجود در فضا کم باشد،شما با محدودیت در انتخاب رنگ پارچه یا حتی چوب و فلز اسکلت مبلمان مواجه خواهید بود.به این ترتیب برای فضاهای کم نور،انتخاب مبلمانی با پارچه یا حتی اسکلت تیره،نه تنها محیط را تاریک تر می کند،بلکه به لحاظ ظاهری از وسعت آن نیز می کاهد.در حالی که اگر در چنین محیطی مبلمانی روشن و به خصوص ظریف بگذاریم،فضا هم وسیع تر و هم پرنورتر به نظر می آید.البته این موضوع قابل انکار نیست که یک فضای کوچک هر چقدر هم که پرنور باشد،شما نمی توانید مبلمانی با رنگ های تیره و با ابعاد بزرگ انتخاب کنید زیرا به هر صورت از وسعت بصری آن می کاهد.با توجه به این نکته که اهمیت وسعتبصری در ایجاد آرامش فکری بیشتر است،الویت در طراحی مبلمان و انتخاب آن را بر ایجاد وسعت بصری قرار می دهند.

پالت رنگی فضا:

علاوه بر نور،رنگ دیوارها، کف و دیگر لوازم باقی مانده موجود(به طور کلی پالت رنگی فضا) نیز در انتخاب مبلمان به لحاظ رنگ و ابعاد تأثیرگذار هستند.به عنوان مثال سطوحی مانند دیوارها و پرده ها پس زمینه مبلمان به حساب می آیند و نقش مهمی در جلوه ظاهری مبلمان دارند.پس انتخاب رنگ مبلمان چه به لحاظ پارچه و چه به لحاظ انتخاب چوب یا فلز،باید با رنگی هماهنگ با این پس زمینه ها و همچنین دیگر لوازم مجاور آن باشد تا ناهماهنگی درپالت رنگی فضا ایجاد نشود.

نقش طرح در مبلمان:

ویژگی های فضا شامل وسعت،نور و رنگ که روی انتخاب رنگ مبلمان تأثیر می گذارند،در انتخاب طرح پارچه آنها نیز مؤثرند. در یک مبل،بیشترین حضور طرح و نقش،در پارچه آن است. بنابراین مبلی انتخاب کنید که پارچه آن هم با اسکلت اصلی مبل (در مبل های ترکیب چوب و پارچه، فلز و پارچه) به لحاظ مدل،سبک و رنگ هماهنگ باشد و هم با توجه به ویژگی های نور،رنگ و وسعت محیط انتخاب شوند.

به طور مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه -که دارای طرح های درشت، شلوغ و با رنگ های تند و تیره است- هم فضایی شلوغ و خسته کننده ایجاد می کند و هم از نور و وسعت ظاهری محیط می کاهد؛ در حالی که پارچه هایی با طرح های خلوت و رنگ های ملایم نتایجی برعکس دارند.

توازن با طرح و رنگ:

موضوع مذکور به معنای رد استفاده از طرح های شلوغ -حتی در فضاهای کوچک- نیست،به شرط آنکه بین طرح های شلوغ و ساده توازنی برقرار شود.یعنی اگر کاناپه ای با پارچه ای گل دار انتخاب می کنید،دیگر اجزای سرویس را ساده انتخاب کرده و با قرار دادن کوسن های گل دار روی آنها، تکرار طرح پارچه کاناپه را داشته باشید.در واقع اساسا قانونی وجود ندارد که شما مجبور باشید برای همه اجزای سرویس از یک پارچه و با یک طرح و نقش و حتی رنگ استفاده کنید،ولی این به معنای کاربرد بدون فکر طرح نیز نیست.

اگر می خواهید از پارچه های مختلف در مبلمان فضا استفاده کنید،این کار را با حفظ سبک طرح ها،پالت رنگی فضا و در نظر گرفتن وجوه مشترک بین رنگ و طرح انجام دهید.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

اصول نورپردازی در واحد های تجاری

اصول نورپردازی در واحد های تجاری

از آنجائیکه دنیای کار و پیشه در زمانه ما به طرز فزاینده ای خدمات محور شده است مردم بیش از پیش در محیط های اداری و رایانه ای کار می کنند. افزون بر ساختمان های اداری ، بیشتر ساختمان های غیر مسکونی نیز محدوده ها یا کاربری اداری مهمی دارند.

به دلیل فراگیر شدن محیط های اداری،متاسفانه شیوه های طراحی نورپردازی خاص این محیط ساده انگارانه و کلیشه ای شده اند.رواج یافتن ساختمان های اداری و و دفتری چند کاربره،عامل مهمی برای افزایش اعتماد به شیوه های طراحی عام وعمومی است، زیرا دلیل آن لزوم توجه به تغییرمداوم کاربران است.اغلب عناصر طراحی ساختمان های اداری از جمله سیستم های نورپردازی، باید به کاربران بسیاری و بخصوص آنهایی که مداوم از دفتری به دفتردیگر نقل مکان می کنند، خدمت نمایند. از این روست که استفاده از موزاییک های آکوستیک سقفی که امکان نصب راحت قاب های فلورسنت توکار 21*21 و 41*21 و دسترسی به فضای پلنوم سقف به منظور نصب و سرویس تجهیزات برقی و مکانیکی را فراهم می آورد،جهانی شده است.این روش بهترین شیوه طراحی نورپردازی حتی برای ساده ترین طراحیهای اداری است.

درمحیط های اداری هدف اولیه،بهره وری و بازدهی است،از شیوه های طراحی نورپردازی انتظار می رودکه پشتوانه ای برای تحقق این اهداف باشند. به بیان دقیق تر، وظایف دیداری نورپردازی باید به سهولت و سادگی اجرا شوند. خوشبختانه گرایش رو به رشدی در جهت توجه به افزایش رضایت کارکنان دراکثر محیط های کاری پدید آمده است.کاربرد شیوه های نورپردازی تکراری آثار مثبت کمتری از لحاظ بازدهی و رضایت استفاده کنندگان در اکثر فضاهای کاری دارد. نور پردازی باید در ایجاد رضایت بصری و روا نشناختی محیط مشارکت داشته باشد. برخی اوقات به دلیل مسائل اقتصادی می توان از شیوه های غیر استاندارد ولی خلاقانه در بسیاری از فضاهای اداری استفاده کرد.

واقعیات نظری ودفاتر چند کاربره،محدودیت های سختی را بر راهبردهای طراحی نورپردازی که می توانند موفقیت آمیز باشند اعمال می کنند. واضح است که جابه جایی سریع کارکنان و شکل بندی مجدد بعضی فضاهای استیجاری به انعطاف پذیری زیاد و طراحی های سفارشی کمتری نیاز دارد مگر، در فضاهای انتظار، کنفرانس واتاق مدیران بلندپایه که در آنها تصویری که از شرکت ارائه می شود مهم است.

راهبردهای نورپردازی فضاهای اداری که به طور دائمی در تصرف هستند، مانند ساختمان های تجاری خود شرکت و موسسات، باید متفاوت باشند. اگرچه دسترسی به فضاهای پلنوم مهم است، ولی عناصر دیگری که بر تصمیمات طراحی نورپردازی اثر می گذارند را می توان با انعطاف بیشتری مورد توجه قرار داد.سیستم های سقف مناسب و قابل دسترس (به غیر از موزاییک آکوستیک سقفی) نیز مطمئنا وجود دارند. زیر بندهای دیوارخشک1 را می توان آزادانه تر بکاربرد. هر چند ازدیوار کوب و نورافشان های دیواری دیگر در ساختمان های چند منظوره استفاده می شود، ولی شیوه های نورپردازی ثابت و سفارشی دیگر را بیشتر در ساختمان های در تصرف مالک به کار می برند.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

پلنوم(Plenum)

پلنوم(Plenum)

پلنوم(Plenum)در تعریف به معنای فضای محصور است که این فضای عبوری ممکن است در سقف باشد و به عنوان کانال هوا استفاده شود،ممکن است در کف اتاق تعبیه شده باشدو برای عبور لوله های تاسیسات استفاده شودو همچنین ممکن است در دیواره ها ایجاد شده و برای عبور لوله های خرطومی تاسیسات برقی و سایر لوله های تاسیساتی( داکت نوعی پلنوم محسوب می شود) مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است در محیط های کارگاهی استفاده از این لغت بیشتر در مورد کانال های تاسیسات برودتی (گرمایش و سرمایش )موجود در سقف وکف استفاده می شود.در صورتی که از پلنوم برای عبور کابل هادر داخل ساختمان،به نحوی که از دید خارج باشند استفاده شود،پیشنهاد می شود جنس خارجی کابل ها از PVC ایجاد شده و این ترکیب در اثر مجاورت مداوم با هوای عبوری و آتش ایجاد سم می کند . همچنین پی وی سی در صورت آتش گرفتن باعث گسترش آتش می شود . به همین دلیل توصیه می شود از Plenum Grade Cable برای عبور کابل ها استفاده کرد.

یکی از روش های برودت هوا که با استفاده از پلنوم(Plenum) اجرایی می باشد،توزیع هوا از مسیر زیر کف ساختمان (UFAD) نام دارد.این روش استراتژی توزیع هوا،برای تأمین تهویه مناسب در ساختمان به عنوان بخشی از طراحی سیستم(HVAC) است.سیستم‌های UFAD از یک فضای تأمین زیر کف(پلنوم)،واقع در بین دال بتنی سازه و سیستم کف کاذب، برای تهویه هوا از افشانه‌های کف به ناحیه اشغال شده ساختمان استفاده می‌نمایند.لایه بندی حرارتی،از مشخصات اینگونه سیستم‌ها است،که نسبت به سیستم‌های هوایی سنتی(OH)، از لحاظ ترموستاتیکی بالاتر است. مشخصات بار سرمایش UFAD متفاوت از سیستم OH سنتی است که به علت تأثیر کف کاذب می‌باشد. سیستم UFAD دارای پیک بار سرمایشی بالاتر نسبت به OH است. این سیستم مزایای بسیاری نسبت به روش‌های سنتی دارا می‌باشد. مزایای استفاده از این سیستم عبارتند از:

 1. انعطاف‌پذیری طراحی
 2. ارتقاء حرارت
 3. ارتقاء راندمان و بازده سیستم تهویه
 4. ارتقاء بازده انرژی در آب و هوای مناسب
 5. کاهش هزینه‌های تعمیرات نگهداری

غالباً از UFAD در ساختمان‌های ادرای، مخصوصاً ساختمان‌هایی که در طول سالیان کاربری،امکان تغییر پلان وجود دارد استفاده می‌گردد. UFAD برای انواع ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های تجاری،اموزشگاه‌ها،کلیسا،فرودگاه،موزه و کتابخانه و … مناسب است. از جمله ساختمان‌های مهمی که از این سیستم استفاده می‌نمایندمی توان  ساختمان نیویورک تایمز، بانک برج آمریکا و ساختمان فدرال سانفرانسیسکو در آمریکای شمالی را نام برد.

در فاز ساخت سیستم‌های UFAD مهمترین نکته، آب بندی،برای جلوگیری از نشت هوا می باشد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

حرکت به سوی معماری پایدار در طراحی مکعب آبی شگفت انگیز

حرکت به سوی معماری پایداردر طراحی مکعب آبی شگفت انگیز

طراحی با توجه به اقلیم و انرژی های طبیعی
یکی از نیازها و خواسته های اصلی ورزش های آبی تامین انرژی گرمایشی است. فضای میانی بین این حباب ها و پوشش های ETFE آن، فضایی همانند گلخانه را بوجود آورده است.(ماده شفافی به نام ETFE برای پوشاندن سازه تشکیل دهنده مکعب آبی از داخل و خارج  استفاده شده است. ETFE مخفف اتیل تترافلوئورواتیلن،یکی از مشتقات فلوئور است.در مجموع،برای پوشش داخلی و خارجی ساختمان حدود 100 هزار متر مربع ETFE استفاده شده است.)(برای توضیحات کامل مراجعه شود .http://ghooparanloogallery.com/مکعب-آبی-شگفت‌انگیز)
این فضاهای گلخانه ای و دستگاه های تاسیساتی که مخصوص آن طراحی شده اند، کمک می کنند تا انرژی گرمایشی مورد نیاز برای آب استخرها و فضای مکعب به خوبی تامین شود. این تدبیر باعث صرفه جویی ۳۰٪ در انرژی شده است.

نکته دوم،تامین آب استخرها می باشد،با توجه به کمبود آب در منطقه شمال چین و استفاده فراوان از این مجموعه، دربام و در بین حباب ها شیارهایی طراحی شده است که ضمن جمع آوری باران بازیافت ۸۰٪ از آب باران را جهت استفاده در مجموعه بر عهده گرفته است.

پوسته حبابی،انرژی نور خورشید را جذب می‌کند و هوا و آب استادیوم را گرم می‌کند. هر حباب، فیلتری دارد که میزان پراکنده شدن گرما را تنظیم میکند. جنس این حباب‌ها از یک ماده موسوم به ETFE است. حتی آب بارانی که روی سقف این ورزشگاه جمع می شود بعد از تصفیه در تامین آب ورزشگاه استفاده می شود.

این طرح، از بین طرح های ارائه شده از 10 کشور، که اغلب معماران بزرگ و مطرح بین المللی طراحی کرده بودند ، به مرحله دوم راه یافت و در آنجا توانست بر دو طرح دیگر یکی از چین و دیگری از آمریکا کار رافائل وینولی پیروز شود. هزینه اجرای طرح بالغ بر 100 میلیون دلار است که قسمتی از آن را چینی های ساکن در خارج از کشور تامین می کنند. پروژه زیر بنایی بالغ بر 70 هزار مترمربع و 6 هزار صندلی ثابت دارد ولی برحسب مورد قابلیت جا دادن 11 هزار صندلی موقتی اضافه هم دارد و در مجموع می تواند 17 هزار نفر را در خود جای بدهد.ابعاد مکعب آبی 177 در 177 متر و ارتفاع آن 31 متر است.ضخامت دیوار های پیرامون آن در حدود 6/3 متر و ضخامت سقف آن 2/7 متر است.

علاوه بر سیستم سازه ای منحصر به فرد به کار رفته در پروژه از جنبه های متعدد دیگر نیز پروژه نوآوری دارد. از جمله می توان به پوشش به کار رفته در سطح خارجی و عملکرد آن ،مسئله آتش سوزی و نحوه برخورد با عواقب آن ،استفتده بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان و نیز چگونگی استفاده از آب و بازیافت آب مصرفی اشاره کرد. گفتنی است که اجرای پروژه مکعب آبی از ماه دسامبر سال 2003 میلادی شروع شده است.

سازه تشکیل دهنده مکعب آبی بسیار پیچیده است و با آرایش فضایی بغرنج است که امکان استفاده از روش های معمول برای مدل سازی و طراحی وجود ندارد.آنچه بر پیچیدگی مدل سازی و طراحی آن می افزاید،لزوم استفاده از روش های بهینه سازی برای به حداقل رساندن وزن اجزاست.دلیل این امر،اثر تعیین کننده وزن اجزای سازه در طراحی دهانه های بزرگ و نیز اثر آن در مقدار نیروی زلزله اعمال شده به سازه است.

در مکعب آبی حدود 22 هزار جزء سازه ای (به شکل میله) و 12 هزار گره(محل تلاقی اعضا) وجود دارد.برای درک عظمت سازه مورد استفاده ذکر این نکته جالب است که اگر تمام اجزای سازه ای تشکیل دهنده مکعب آبی به دنبال هم قرار بگیرند طولی بیشتر از 90 کیلومتر خواهد شد.

ETFE دارای خواص شگفت انگیزی است: دوام آن حدود 20 سال است ،بسیار سبک است ، عایق است و نور را براحتی از خود عبور می دهد.وزن یک پانل ساخته شده از ETFE حدود یک درصد پانل مشابه از جنس شیشه است.این ماده پلاستیکی بسیار محکم است و قابلیت مصرف مجدد دارد.در مقایسه با شیشه ،قابلیت عبور ماوراءبنفش (UV) از آن بیشتر است و با هر بارش باران خود به خود تمیز می شود

حرکت به سوی معماری پایدار، توجه به اقلیم و انرژی:

یکی از نیازها و خواسته های اصلی ورزش های آبی تامین انرژی گرمایشی است. فضای میانی بین این حباب ها و پوشش های ETFE آن، فضایی همانند گلخانه را بوجود آورده است.

این فضاهای گلخانه ای و دستگاه های تاسیساتی که مخصوص آن طراحی شده اند، کمک می کنند تا انرژی گرمایشی مورد نیاز برای آب استخرها و فضای مکعب به خوبی تامین شود. این تدبیر باعث صرفه جویی ۳۰٪ در انرژی شده است.

نکته دوم، تامین آب استخرها می باشد، با توجه به کمبود آب در منطقه شمال چین و استفاده فراوان از این مجموعه، در بام و در بین حباب ها شیارهایی طراحی شده است که ضمن جمع آوری باران بازیافت ۸۰٪ از آب باران را جهت استفاده در مجموعه بر عهده گرفته است.

اتيل تترا فلوئور اتيلن (ETFE) كه فلوئور پليمري با ويژگيهاي كششي مناسب است، براي كاربرد در اين پروژه، راه حل خوبي است. به علاوه، مقاوم و سبك وزن است (وزني معادل يك درصد همان ابعاد شيشه دارد) و شفافيتي بالا براي عبور اشعه مـاوراءبنـفش دارد؛ETFE در مقـابل نور خـورشيد فـرسايش نمي يابد و خاصيت عايقي بهتري نسبت به شيشه داراست. همچنين قابل بازيافت بوده و نيز مقاومتي معادل چهارصد برابر وزن خود دارد.
گرچه در برابر ايجاد سوراخهاي سطحي حساس است، اما به سادگي با استفاده از نوارهاي ETFE مي توان آن را تعمـير نمود.

علاوه بر سیستم سازه ای منحصر به فرد به کار رفته در پروژه از جنبه های متعدد دیگر نیز پروژه نوآوری دارد. از جمله می توان به پوشش به کار رفته در سطح خارجی و عملکرد آن ،مسئله آتش سوزی و نحوه برخورد با عواقب آن ،استفتده بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان و نیز چگونگی استفاده از آب و بازیافت آب مصرفی اشاره کرد. گفتنی است که اجرای پروژه مکعب آبی از ماه دسامبر سال 2003 میلادی شروع شده است.

سازه تشکیل دهنده مکعب آبی بسیار پیچیده است و با آرایش فضایی بغرنج است که امکان استفاده از روش های معمول برای مدل سلزی و طراحی وجود ندارد.انچه بر پیچیدگی مدل سلزی و طراحی آن می افزاید،لزوم استفاده از روش های بهینه سازی برای به حد اقل رساندن وزن اجزاست.دلیل این امر، اثر تعیین کننده وزن اجزای سازه در طراحی دهانه های بزرگ و نیز اثر آن در مقدار نیروی زلزله اعمال شده به سازه است

                               

در مکعب آبی حدود 22 هزار جزء سازه ای (به شکل میله) و 12 هزار گره(محل تلاقی اعضا) وجود دارد.برای درک عظمت سازه مورد استفاده ذکر این نکته جالب است که اگر تمام اجزای سازه ای تشکیل دهنده مکعب آبی به دنبال هم قرار بگیرند طولی بیشتر از 90 کیلومتر خواهد شد.

از ماده شفافی به نام ETFE برای پوشاندن سازه تشکیل دهنده مکعب آبی از داخل و خارج  استفاده شده است. ETFE مخفف اتیل تترافلوئورواتیلن،یکی از مشتقات فلوئور است.در مجموع،برای پوشش داخلی و خارجی ساختمان حدود 100 هزار متر مربع ETFE استفاده شده است.

ETFE دارای خواص شگفت انگیزی است: دوام آن حدود 20 سال است ،بسیار سبک است ، عایق است و نور را براحتی از خود عبور می دهد.وزن یک پانل ساخته شده از ETFE حدود یک درصد پانل مشابه از جنس شیشه است.این ماده پلاستیکی بسیار محکم است و قابلیت مصرف مجدد دارد.در مقایسه با شیشه ،قابلیت عبور ماوراءبنفش (UV) از آن بیشتر است و با هر بارش باران خود به خود تمیز می شود.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

Art Nouveau Interior Design

Art Nouveau Interior Design

The Art Nouveau design movement began seeding its roots as early as the 1890’s among those looking to shift from the heavy Victorian era of decorating. The design elements of Art Nouveau mainly include:

Hardwood, both stained and varnished, normally covered with an oriental or colorful rug.

Art Nouveau Interior Design

Art Nouveau Interior Design

Art Nouveau Style

Art Nouveau Style

Tiffany Lamps and stained glass windows both create and add to the Art Nouveau atmosphere.

Colors are a personal choice as long as it’s kept fairly light and intriguing: sage greens, browns, mustards, and lilacs.

The look and furniture incorporates stylized flowers, leaves, buds and roots like those shown in the images below.

Art Nouveau Style

معماری آرت نوُو با تزئینات آن شاخص می‌شود،بناهایی پوشیده از تزئیناتی با فرمهای منحنی و دارای حرکت، برگرفته از گلها، گیاهان و حیوانات: پروانه¬، طاووس، قو، گل‌های سیکلامن،نیلوفر و ارکیده. نماهای آن‌ها نامتقارن و اغلب پوشیده از تکه‌های رنگارنگ کاشی است و میان ساختار و تزئینات بنا تمایزی ایجاد نشده‌است.

این سبک نخستین بار در بروکسل در طرحهای ویکتور هورتا به ظهور رسید. سپس از آنجا به فرانسه، سوییس، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و سایر بخش‌های اروپا گسترش یافت و نامها و ویژگی‌های محلی گوناگونی پیدا کرد. در ۱۹۱۰ به اوج خود رسید و سپس با آغاز جنگ جهانی اول عملاً به پایان خود رسید و جای خود را به سبک تازهٔ آرت دکو داد. در بسیاری از این بناها، معماران همچنین تمام مبلمان و دکوراسیون داخلی را نیز طراحی کرده‌اند و مبلمان آرت نوُو در ارتباط تنگاتنگی با معماری قرار داشت. این قطعات مبلمان اغلب دارای طرحها و پرداخت پیچیده و پرهزینه بودند. همچنین این اشکال وجود داشت که به مالک خانه امکان تغییر یا کم و زیاد کردن چیزی با سبک دیگر، بدون صدمه زدن به فضای کلی اتاق را نمی‌دادند.(بخش فارسی برگرفته از ویکی پدیا)

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

Art Deco Interior Design

Art Deco Interior Design

Art Deco interior design is mainly associated with the World War I to World War II time periods. It’s a style that’s the embodiment of the Roaring 20’s, exuding bold and flashy. It borders on the bombastic yet maintains a fundamental elegance. The most defining aspects of Art Deco are:

Layered lighting: which is essential in creating the right atmosphere. Sconces and torchères beam light up or down to cast a flattering, sultry glow.

Polished and shiny chrome or brass fixtures.

Geometric shapes. Angular patterns, stepped designs and bold curves all highlight the look.

Furniture: lacquer, polished wood and metal, and glossy paint combine for a slick and gleaming effect.

Sprinkle glass and mirrored pieces throughout an art deco room to add to the reflective quality.

Graphic patterns and sleek textures. Mix vinyl, silk and satin for layers of tactile interest; choose rugs, carpets and upholstery with geometric, rhythmic motifs.

Art Deco lighting is extensive including ceiling lights, floor lamps, table lamps and wall lamps. Floor lamps include tall torchieres in wrought iron or chrome with hand blown glass shades. Some are also of black wrought iron. Table lamps of bright nickel with white, clear, frosted, or colourful glass shades are common. Wall lamps can be bronze, aluminium, steel, or silver plated base metal with opaque white or colourful glass shades. All this lighting is warm, usually orange or yellow in colour.

Surfaces in the Art Deco style are generally sleek and clean, lacking any texture in order to contrast the more decorative and ornate objects and furniture within the space. Mirrors made of nickel, chrome, or silver are decorated with motifs of deer, peacocks, roses, and geometric shapes. Bronze sculptures are sleek covered with coloured or pearl beads. Desk sets of pen and pencil on a base are streamlined in design. Door handles and candlesticks moulded of nickel, chrome, or silver have woodsy or chevron shapes. Frosted glass or black and white marble are used for vases. Inlay is common and adds colour and design. Cameo glass vases show under layers of colour exposed by etching away top layers of white or clear glass. All these decorative and slightly over the top objects were a show of renewed wealth and prosperity after the harsh rationing endured during the war.

To Recap, the main characteristics of the Art Deco interior design style are…

Glamorous and elegant style.

Industrial metals and lacquered wood.

Black as a main or background colour.

Numerous light sources used.

Bold, colourful patterns.

Intentionally, overly decorative.

واژه آرت دکو را در نمایشگاه بین‌المللی ۱۹۲۵ ساختند، اما تا سال ۱۹۶۰ از آن خیلی کم استفاده می‌کردند. هنرمندانی که در این سبک کار می‌کردند تا سال ۱۹۶۰ گروهی ناشناخته بودند. در اولین سال‌ها آرت دکو را حرکتی در جنبه نوین‌گرایی (مدرنیسم) می‌شناختند،که تحت تأثیر هنرهای سنتی ممالک دیگر مثل کشورهای آفریقایی، مصر یا مکزیک بود. اثر دیگر بسیار مهم روی آرت دکو فناوری‌های آن زمان بود، از قبیل رادیو، ماشین‌های صنعتی و غیره. کل این چیزها را در یک فرم حجمگری (کوبیسم)، آینده‌گری(فوتوریسم) و فوویسم به کار می‌بردند.

به‌دنبال این سبک‌ها، آرت دکو از اشیایی مختلف مثل آلومینیوم، ورشو، لاکر، چوب‌کاری، پوست کوسه و گورخر استفاده می‌کرد. در آرت دکو از فرم‌های زیگزاگ، پله‌ای، دایره آفتاب (sunburst motif) و قوس‌های بلند هم زیاد استفاده می‌کردند. این سبک خیلی غنی است و در نتیجه عکس‌العمل به کمبودهای بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمده‌است. به‌خاطر تجملی بودنش از آن در فضاهای مدرن مثل سینما، برج‌های بلند و کشتی‌های مسافربری استفاده می‌کردند.

استریم‌لاینْ مدرن (هوا-لغز نوین) مرحله‌ای از معماری آرت دکو است که در آن بر انحناهایی تأکید می‌شود که حداقل مقاومت در برابر جریان سیال نشان می‌دهند، و در نتیجه جنبه‌های افقی طرح اهمیت پیدا می‌کند.

سقوط

معماری آرت دکو به دلیل هزینه‌های نسبتاً بالا بعد از جنگ جهانی دوم در غرب به دلیل خسارات و زیان‌های مالی ناشی از جنگ به تدریج کنار گذاشته شد، اما در کشورهای دیگر ادامه داشت؛ از جمله در هندوستان به عنوان یک نشانه مدرن شناخته شد و تا سال ۱۹۶۰ ادامه داشت. در دهه ۱۹۸۰ آرت دکو دوباره مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با فیلم نوآر (film noir) و زرق و برق دهه ۱۹۳۰ از آن در تبلیغات جواهر و مد استفاده شد.(قسمت فارسی برگرفته از ویکی پدیا)

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو