ارگونومی وتاثیر آن بر بيماريهای شغلی و عوامل بيولوژيکی

ارگونومی وتاثیر آن بر بيماريهای شغلی و عوامل بيولوژيکی

تعریف رسمی ارگونومی که بوسیله انجمن ملی ارگونومی تأیید شده است به شرح زیر می باشد :

ارگونومی ( یا فاکتورهای انسانی ) اصول علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است که شامل تئوریها ، اصول و داده ها ، و روشها برای طراحی مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و عملکرد کامل سیستم می باشد.

واژه ارگونومی آمیزه ای از دو واژه یونانی ارگو (به معنی کار) و نوموس (به معنی قانون) است.

در طول جنگ جهانی دوم تاکید اصلی دانشمندان علوم رفتاری بر استفاده از آزمونهایی برای انتخاب افراد مناسب برای هر کار و ابداع راهکارهای تربیتی بهتر بود کانون توجه، انطباق دادن شخص با کار بود. حرفه عوامل انسانی در دوران پس از جنگ زاده شد در سال ۱۹۴۹، انجمن پژوهشی ارگونومی که اکنون انجمن ارگونومی نامیده می شود در انگلستان تاسیس شد.

اولین کتاب در باب عوامل انسانی، به نام روان شناسی تجربی کار بسته عوامل انسانی در طراحی مهندسی انتشار یافت در سال ۱۹۵۹ موسسه بین المللی ارگونومی با هدف برقراری ارتباط بین چندین انجمن عوامل انسانی وارگونومی در کشورهای مختلف جهان تاسیس شد دوران ۲۰ ساله بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ شاهد رشد وبسط سریع عوامل انسانی بود.

ارگونومی در چهار شاخه بیومکانیک شغلی، روانشناسی مهندسی، آنتروپومتری، فیزیولوژی کار فعالیت می کند.

بیومکانیک شغلی:

در بیومکانیک از قوانین فیزیکی مکانیک برای بدن استفاده می شود. با بکارگیری این قوانین این امکان بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن، میزان فشار مکانیکی موضعی اعمال شده بر عضلات و مفصل ها محاسبه شود.

روان شناسی مهندسی:

به فاکتورهای محیطی فیزیکی و شیمیایی مانند سر و صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، آب و هوا و مواد شیمیایی می توانند بر روی ایمنی ، سلامتی و آسایش افراد تأثیر بگذارند می پردازد.

آنتروپومتری:

شامل جمع آوری و تفسیر داده های مربوط به شکل و اندازه ابعاد بدن انسان ( ابعاد طولی ، عرضی ، محیطی و وزن ) می باشد. تعریف آنتروپومتری عبارت خواهد بود از اندازه گیری سیستماتیک بدنبال استفاده از وسایل اندازه گیری.

فیزیولوژی کار:

بخشی از دانش ارگونومی که تطبیق انسان با کار را در مصرف انرژی و همچنین تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرار می دهد به فیزیولوژی کار معروف است.

بخشی از حیطه های عملکردی ارگونومی را می توان به شرح زیر دانست:

 • بررسی میزان توانمندی شاغلین با توجه به نوع کار و انرژی مصرفی
 • مطالعه ابعاد فیزیکی بدن (آنتروپومتری) و کاربرد این دسته از اطلاعات در طراحی ایستگاه های کار
 • طراحی ارگونومیک ابزارهای دستی
 • طراحی ایستگاه های کار نشسته، ایستاده (یا توام) و آنالیز سیستم انسان ـ ماشین
 • بررسی های روانشناختی از دیدگاه نحوه ارتباط بین افراد
 • تعیین رژیم های کار و استراحت (زمان های استراحت و مدت انجام کار)
 •  کاربرد بهینه رنگ و موسیقی در محیط های کار
 • بررسی روش های حمل دستی کالا و طراحی خطوط بسته بندی و بارگیری دستی
 •  بررسی صدمات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و آنالیز وضعیت های بدنی
 • بیومکانیک شغلی
 • ارگونومی و کار در منزل

بررسي عوامل ارگونومي ، بيماريهاي شغلي و عوامل بيولوژيکي :

کار در وضعيت ايستاده:

براي کارهاي دستي که در حال ايستاده صورت مي گيرد ارتفاع ميز کار مناسب 5 تا 10 سانتيمتر در زير حد آرنج خواهد بود . در ارتفاع متوسط آرنج در حدود 104.5 سانتيمتر براي مرد و 98 سانتيمتر براي زن است ( مقصود از ارتفاع متوسط ارنج موقعي است که بازو به طرف پايين و آرنج زاويه 90 درجه داشته باشد ) با اين حساب ارتفاع متوسط ميز کار 95 تا 100 سانتيمتر براي مرد و 88 تا 93 سانتيمتر براي زن خواهد بود .

در تعيين ارتفاع ميز بايد محل لازم براي قرار دادن ابزار کار ظرف و غيره را در نظر گرفت زيرا آنها نيز به نوبه خود ارتفاعي دارند که بايد به حساب بيايند . اگر کار ايستاده مستلزم صرف نيروي فراوان و شرکت ماهيچه هاي تنه ( بلند کردن اشياء سنگين و پائين آوردن آنها ) است ارتفاع ميز کار بايد کوتاه تر باشد . بر عکس اگر قسمت زيادي از کار در حال تکه دادن آرنج بر روي ميز کار انجام شود ارتفاع ميز را بايد بيشتر گرفت . اندازه های ذکر شده  ارتفاع ميزهاي مناسب براي کارهاي مختلف است .

 • نوع کار                                          مرد/ زن
 • فشار روي آرنج                  Cm 100 – 110 Cm 95 – 105
 • کار با اشياء کوچک                Cm 90 – 95 Cm 85 – 90
 • کار نيازمند به صرف نيرو          Cm 75 – 90 Cm 70 – 85

تطابق افراد با ارتفاع ميدان کار در وضع ايستاده:

اعداد نوشته شده در جداول نویفرت با توجه به حد متوسط اندازه گيري ها تعيين شده است و خصوصيات فردي در آن محاسبه نگرديده و به همين دليل اين اندازه ها براي افراد کوتاه قد متناسب نيست و به همين منظور بايد از تخته هاي زيرپائي مشبک براي حصول و نيل به به ارتفاع دلخواه استفاده کنند.

براي افراد بلند قد کاربرد اين اندازه ها اشکال بيشتري دارد و بايد روي ميز کار بعلت کسر ارتفاع خم شوند و اين موضوع باعث انقباضات استاتيک و ايجاد دردهاي پشت و خستگي فراوان در اعضاء بدن خواهد کرد . براي رفع اين مشکل بهترين راه تعبيه ميزهاي قابل تنظيم است که به نسبت دلخواه بتوانيم ارتفاع آن راتغيير دهيم. به هر حال در انتخاب ميز کار با قرار دادن تخته اي در زير پا به آساني ميسر مي باشد.

کار در وضعيت نشسته:

براي مشاغل نشسته ارتفاع ميز کار بايد چند سانتيمتر در پائين آرنج باشد و در کارهاي دقيق يا بسيار دقيق مثل جواهر سازي و امثال آن معمولاً کارگر ، به حالت نشسته کار مي کند . در اينگونه مشاغل محاسبه فاصله ديد اهميت دارد .

در ميز کار محاسبه ضخامت چوب و يا فلز روي ميز اهميت زيادي دارا مي باشد . زيرا در بسياري از مشاغل که حرکات دست در روي ميز زياد است و يا ضربه هاي چکش و غيره به سطح میز وارد مي آيد بايد سطح ميز مقاومت کافي داشته باشد و دست بتواند آزادانه روي آن کار کند . قطر صفحه روي ميز در محاسبه ارتفاع ميز هميشه در مد نظر قرار مي گيرد.

اگر ضخامت ميز روي ميز کار را در نظر بگيريم با توجه به آنکه به طور متوسط قطر مزبور 4 سانتيمتر است ارتفاع ميز براي زن ها 60 سانتيمتر و براي مردها 68 سانتيمتر کافي خواهد بود . اين اندازه ها براي ميز کار در مشاغلي نظير ماشي نويسي- ماشين هاي حساب و کارهاي دقيق مثل جواهر سازي و کارهايي که نيازمند به فعاليت جسماني زياد است توصيه مي شود. کاربرد ميزهاي نامناسب براي افراد بلند قد موجب دردهاي ماهيچه اي و خستگي پيش رس خواهد شد . براي کارهاي اداري که در آن از ماشين تحرير استفاده نمي شود در صورتي که ارتفاع صندلي قابل تغيير باشد ارتفاع ميز بايد در حدود 74 تا 78 سانتيمتر براي مردها و 70 تا 74 سانتيمتر براي زن ها باشد.

با توجه به اين نکته ارتفاع ميز در کارهاي نشسته بايد تا حدود زانو باشد . در صورت لزوم مي توان از زير پائي نيز استفاده نمود . درميزهاي دفاتر پاها بايد جاي کافي براي حرکت داشته باشد و حتي فضا به حدي باشد که شخص بتواند پا را روي پا بياندازد . به همين دليل وجود کشو در بالاي زانو و يا انتخاب رويه هاي ضخيم براي ميزها توصيه نمي شود .

اعداد  زير وضعيت صحيح و ارتفاع مناسب ميز را براي کارهاي نشسته نشان مي دهد:

 • نوع کار:                                             مرد            زن
 • کارهاي دقيق با فاصله ديد کم             110-90       110-80
 • خواندن و نوشتن                                78-74         74-70
 • کارهاي دستي پر فعاليت                    68 -65        68 -65

کارگران يکجانشين:

بهترين وضعيت نشسته براي کارگر يکجانشين اين است که بازوها با قفسه سينه زاويه 10 درجه داشته باشد يا مفصل آرنج زاويه 110 درجه درست کند و ساعد و مچ در وضعيتي مانند حالت نوشتن باشد . پس از معين کردن علل احتمالي يک ناراحتي تغييرات مختصري در روش هاي کار در گارگاههاي ماشين ها ناراحتي را رفع مي کند.

ايجاد سهولت در عمليات و حرکات:

کارهاي ظريف و دقيق نبايد توام با انقباض عضلاني باشد زيرا عضله منقبض به آساني تحت فرمان و هم آهنگا قرار نمي گيرد و توصيه مي شود که انجام کارهاي دقيق وظريف و سريع بلافاصله پس از فعاليت هاي جسمي خودداري شود .

تنظيم حرکات افقي از حرکات عمودي سهل تر است . حرکات دايره اي از حرکات زيگزاگ آسانتر صورت مي گيرد . حرکات فرمان هايي که در جهت دور شدن از بدن است راحت تر است.

بايد کار به صورت متناوب و حفظ زنجيري باشد . کارهاي با توقف سريع و شروع سريع خسته کننده تر است و توصيه نمي شود .

اشياء فني و ابزارها مانند آچار و ابزار کار بايد به صورت نيم دايره اي در مقابل کارگر قرار گيرد . حدود تسلط به کار و وسائل کار بايد 3/2 مقدار حداکثر ممکنه باشد و مي توان با رسم دايره اي به شعاع 25 تا 45 سانتيمتر که از آرنج خميده شروع شده شعاع عمل را رسم کرد .

در کارهايي که با دو دست انجام مي گيرد فعاليت براي هر دو دست در حد ممکن بايد به طور مساوي باشد و در زمان معيين آغاز و پايان يابد.        

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

فنگ شویی طراحی نظم،رهایی از انباشتگی

فنگ شویی طراحی نظم،رهایی از انباشتگی

فنگ شويی يعني هنر ايجاد تعادل و هماهنگي در جريان طبيعي انرژی های پيرامونمان تا در زندگي‌مان تاثيراتی سودمند پديد آوريم.فنگ شویی راهی برای رهایی از انباشتگی است.انباشتگی زمانی ايجاد مي‌شود كه انرژي وجودتان راكد و ايستاست.انرژي وجودتان نيز زماني راكد و ايستا مي‌شود كه انباشتگی به وجود آمده است.

باحذف اشياء غير لازم خود،زندگيتان را تنظيم كنيد؛تا شاهد تجديد حيات و جريان انرژی و فوران نيرو در رگ‌های زندگی تان باشيد.

•دليل تاثير پالايش انباشتگی اين است كه هنگامي كه جهان بيرونتان را منظم مي سازيد، در درونتان نيز دگرگونی هايی پديد مي‌آيد.
•خانه ما نمای بيرونی چيزي است كه در درونمان مي‌گذرد.

چهار دسته انباشتگی:
•چيزهايی كه استفاده نمي‌كنيد يا دوستشان نداريد.
•چيزهايی كه نامنظم و نامرتب هستند.
•اشيايی بسيار در محيطي كوچك.
•هر چيز ناتمام.

تاثير انباشتگی بر وجود آدمی
•احساس خستگی و رخوت
•نگاه داشتن ما در گذشته
•ايجاد گرفتگي و احتقان در جسم
•تاثير بر وزن بدن
•احساس گيجی و آشفتگی
•شيوه رفتار ديگران با ما
•كار امروز را به فردا انداختن
•ايجاد عدم هماهنگي
•احساس شرمساري
•توقف فعاليت هایزندگي
•افسردگی
•صرف انرژی اضافی مالی و عاطفی
•كم آوردن زمان براي انجام كارهای مهم زندگي

دلايل حفظ انباشتگي
•نگهداری از اشياء به منظور احتياط
•هويت
•جاه ومقام
•امنيت
•تملك جويی
•ارث
•باور هر چه بيشتر بهتر
•خساست
•سركوب كردن عواطف
•وسواس
•ترس از رها كردن

رهايی:
•وابستگی نداشته باشيد.
•زندگی مدام در حال تغيير است.
•ترس را رها كنيد.

مراكز انباشتگی

ب) مراكز انباشتگی در خانه
•زيرزمين‌ها و اتاق‌های شيروانی و انباریها
•ورودی ها و درها و راهروها
•محل زندگي روزانه ( سالن، آشپزخانه،اتاق خواب‌ها،زير تخت خواب‌ها،روی ميز آرايش،روی كمدها،داخل گنجه‌ها،حمام‌ و دستشويي،لباس‌ها)
•گاراژ و پاركينگ و اتومبيل
•انباشتگی قابل حمل
•محوطه انباشتگی در ممالك مختلف

پ) مجموعه‌ها ( كلكسيون ها و…)

ت) انباشتگی كاغذی(روزنامه،مجله،عكس‌،كتاب،بريده‌های جرايد)

ث) ساير انباشتگیها
•آنچه ديگر استفاده نمي‌كنيد.
•هدايايی كه دوستشان نداريد.
•اشيايی كه دوستشان نداريد.
•آنچه نياز به تعمير دارد.
•مشكل مضاعف
•انباشتگی ناشی از ميراث
•انباشتگی ناشی از نوارهای دستگاه صوتی يا ويدئو يا CD
•اقلام مرموز
•جعبه ها
•اشياء جاگير

چگونگی رها از انباشتگی باقي بمانيم.
•اشياء مشابه را يكجا بگذاريد.
•اشياء را جايی بگذاريد كه آنها را مورد استفاده قرار مي‌دهيد.
•اشيايی را كه بيشتر استفاده مي‌كنيد جايی بگذاريد كه دسترسی به آنها آسان باشد.
•روی جعبه‌ها برچسب بچسبانيد تا بدانيد محتوای هر يك از آنها چيست.
•لباس‌هايتان را مطابق با رنگ آنها در گنجه‌تان آويزان كنيد يا در كمدتان بچينيد.
•براي هروسيله و مدركي مكان خاصي داشته باشيد.
•پيش از خريد هر چيز فكر كينم.
•سطل زباله را مرتب خالي كنيم.
•كلمه عجالتاً را از ذهنتان پاك كنيد.

پالايش تن
•پاك كردن روده
•تغيير شيوه تغذيه
•روزه گرفتن
•كليه‌ها
•ريه‌ها
•سيستم لنفاوي
•پوست

رهايی از آشفتگی ذهنی
•نگرانی را كنار بگذاريد.
•انتقاد و داوری را كنار بگذاريد.
•پشت سر مردم حرف نزينيد.
•گله و شكايت را كنار بگذاريد.
•گفتگوی ذهنی را كنار بگذاريد.
•كارهای نيمه‌تمام را تمام كنيد.
•مسايل حل نشده را حل كنيد.
•به مكاتبات خود رسيدگي كنيد.
•برنامه‌های روزانه‌تان را تعيين كنيد.
•آرامش ذهن برای خوابی عميق و آرام.
•خود را در جريان اطلاعات روز قرار دهيد.

رهايی از آشفتگی عاطفی
•ناراحتیها
•گله و شكايت
•دوستانتان را غربال كنيد.
•رها كردن سطل عاطفی

رهايی از آشفتگی معنوی
•فراخواندن خويشتن به خويش

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

فنگ شویی و ترکیب فضای کار و استراحت

فنگ شویی و ترکیب فضای کار و استراحت

فرضیات :

اتاق کار شما اتاق خواب نیز هست و به همین دلیل ترکیب دو کاربری می باشد یعنی آرامش یک اتاق خواب و رشد و پیشرفت یک اتاق کار که البته از دید فنگ شویی کنار هم زیاد مناسب نمی باشد مگر با جداسازی فیزیکی و یا ذهنی این دوفضا

توصیه های اتاق کاری :

اتاق کار محیطی است پر انرژی و در عین حال آرام که رشد و پیشرفت جزئ اصلی آن است چون عنصر شما خاک است از مادر عنصر خاک یعنی آتش برای ایجاد نیرو و انرژی کاری برای شما می توان استفاده کرد.
آتش با فرم مثلثی و رنگ قرمز و نارنجی انرژی بخشش بهترین عنصر برای پیشرفت کاری به شمار می اید.
محدوده عنصر خاک شما مرکز – شمال شرقی و جنوب غربی می باشد ولی به خاطر اینکه میز کار شما باید رشد و ترقی کاری را به همراه بیاورد بهتر است در محدوده عنصر آتش که جنوب است قرار گیرد (آتش منبع انرژی شماست.)

اما چند توصیه در مورد میز کاری :

1- حالت قرار دادن میز شما طوری باید باشد که در هنگام نشستن شما به کل فضا مشرف باشید.
2-صندلی شما جزئی از کار شماست پس بهترین صندلی بیشترین آرامش کاری و رشد شما چند برابر می شود.
3-میز کار فلزی باشد و بخاطر حس گرمای چوب بهتر است که چوبی باشد
(یک دلیل خاص برای شما که عنصرتان خاک است :
چون فرزند عنصر خاک ، فلز است و تمام انرژی فلز از خاک پس انرژی شما در راهی که نباید مصرف می شود)
4-چیدمان میز کار شما از اهمیت خاصی برخوردار است :
چون محل خواب و کار شما با هم است به هم ریختگی و عدم نظم باعث عدم خواب راحت شبانه می شود و در ضمن داشتن یک چیدمان حساب شده تمرکز کاری به همراه می آورد.

توصیه های اتاق خواب :

اتاق خواب محیطی یین می باشد که تنها کاربری آن خواب برای شروع روزی پر انرژی می باشد.

اما شما ترکیب دو فضا هستید :

پس بهترین راه اینست که شما از دو روتختی استفاده کنید که یکی کاملا یانگ و دیگری کاملا یین باشد .برای شب از روتختی یین و روز از یانگ استفاده شود و این مورد به خاطر عدم حس خواب در روز و در هنگام کار است.

تذکر : در شب به هیچ وجه از رو تختی یانگ استفاده نشود چون انرژی زیاد و بیدار شدن صبح همراه با خستگی است.
برای روتختی یانگ می توان از رنگهای قرمز-نارنجی و سبز پرانرژی و یا ترکیب این دو استفاده کرد.
برای روتختی یین از رنگهای نقره ای –آبی-سفید و کرم و یا ترکیبی از اینها می توانید استفاده کنید.
نکته مهم :

زیر تخت شما باید کاملا خالی و بدون انباشتگی باشد .

نکته :

بهتر از از یک سیستم نور پردازی برای شب و روز استفاده کنید و در هنگام خواب نباید میز کار شما دیده شود چون یادآور روزکاری و خستگی روز است .

رنگ عنصر شما زرد-رنگهای  خاک-کرم و قهوه ای روشن میباشد.

محدوده عنصر خاک شمال شرقی-مرکز و جنوب غربی است ولی محدوده انرژی شما به خاطر 2 فقط جنوب غربی می باشد.

مادر عنصر شما آتش با جهت جنوب و رنگهای یانگ قرمز و نارنجی که انرژی زیادی دارد و فرزند عنصر شما فلز با جهت غرب و شمال غرب و رنگهای سفید و نقره ای که کاملا یین و با انرژی کم است.

استفاده از لوح باگوا در تحلیل کلیه فضا ها یکی از روشهای مورد تایید اساتید فنگ شویی در سراسر دنیا می باشد که شما هم به راحتی می توانید در بالا بردن انرژی مثبت فضای خود در جهت افزایش موفقیت-عشق-تحصیلات-پول و… استفاده کنید.
قبل از استفاده از لوح باگوا باید پلان یا نقشه فضای مورد نظر را در اختیار داشته باشید تا با استفاده از آن خصوصیات فضای خود را شناسایی کنید.
لوح باگوا به دو صورت در فضا قابل استفاده است :
1- تقسیم بندی فضا به نه قسمت با استفاده از جهت در ورودی و منطبق کردن لوح بر روی آن نقشه
2- تقسیم بندی فضا به نه قسمت با استفاده از قطب نما و یافتن دقیق جهت شمال فضا و منطبق کردن لوح بر روی آن نقشه

فنگ شویی را می‌توان هنر طراحی نظم موزون نامید, و ریشه‌های آن را باید در جهان‌بینی تائوئیسم و باورهای آن جستجو کرد. تائوئیسم در آغاز به عنوان یک فلسفه یا جهان‌بینی،بر وفاق موزون بین انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داشت،اما در طی قرون تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب غالب در چین شد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

فنگ شویی بنای مسکونی

فنگ شویی بنای مسکونی

ورودي اصلي و پنجره ها

ورودي خانه

در اين مكان است كه افراد و انرژي ها داخل و خارج مي شوند. از نظر فنگ شويي، در ورودي، دهانه خانه است زيرا انرژي «کي» (انرژي حياتي مكان ها) پس از ورود از در بلافاصله در تمام اتاق ها پراكنده شده و در زندگي اشخاص جريان مي يابد.

در سرويس هاي بهداشتي نبايد روبه روي در ورودي قرار گيرند زيرا «کي» وارد آنجا شده و تحليل خواهد رفت . اتاق خواب و آشپزخانه نيز نبايد روبه روي در ورودي باشند.

اگر اتاق خواب شما روبه روي در ورودي است، در اين صورت ناخودآگاه احساس امنيت نخواهيد كرد زيرا اتاق شما بسيار در معرض ديد است.

در مورد آشپزخانه نيز ممكن است مدام احساس گرسنگي كنيد. در عوض بهتر است اتاق نشيمن روبه روي در ورودي باشد

ورودي و پنجره هاي خانه تحت تاثير محيط پيرامون خود هستند . مثلا وجود يک حجم بزرگ با لبه هاي سخت ، نظير نبش ساختمان مقابل که ممستقيما به طرف ورودي يا يکي از پنجره هاي خانه نشانه

رفته است ، مي تواند باعث تاثيرات مخربي شود . اين شي هرچه نزديکتر باشد ، خطر صدمه اش به اهالي خانه بيشتر مي شود و حتي در صورت دور بودن نيز از نظر فنگ شويي چنين ساختماني عنصري غير دوستانه و متخاصم محسوب مي شود .

در صورت وجود تنه درخت يا تيري در محور ورودي اصلي خانه ، نصب دو چراغ در دو سمت ورودي اصلي بسيار سودمند خواهد بود . اين دو چراغ با در ورودي نظمي مثلثي به وجود مي آورند که باعث ايجاد حالت تعادلي در برابر تهديد تنه بزرگ درخت مي شود .

استقرار در ورودي جلوي خانه و در پشت خانه بر روي محور و بدون وجود مانعي بين آنها بسيار نادرست است.

چنين موقعيتي باعث تضعيف نيروي کي منزل و آغاز گر مشکلات مالي است . بهترين راه حل جابجايي يکي از درهاست . در صورت عدم امکان جابجايي ، برپايي يک مانع باعث حل مشکل خواهد شد . ايجاد اين مانع باعث قطع جريان انرژي از در جلو به در عقب شده ، در نتيجه کي و ساير نيروهاي مثبت در خانه تقويت خواهند شد .

استقرار در اتاق خواب ، دفتر کار و ساير اتاقها بر روي محور يک پنجره نيز مناسب نيست . در اين جور مواقع بهتر است ميز يا تختخواب را در جاي آرامي از اتاق قرار داد و با خلاقيت ، راه حلي براي بي اثر کردن هم خطي در و پنجره يافت . آويختن گلدان از سقف بالاي پنجره يا پرده هاي نيمه کشيده ، دو امکان براي تخفيف وخامت اوضاع است .

استقرار متعارف درهاي دفاتر اداري در راهروها به صورت رودرو نيز در فنگ شويي از ترتيبات نا مناسب شناخته مي شود . زيرا باعث ايجاد اختلاف بين کارمندان و تضعيف روحيه آنان مي گردد .

لبه تيز عمودي دري که به داخل باز مي شود (در لولايي) ، در فنگ شويي به لبه کارد تشبيه شده است .(لبه کارد) باعث بروز اختلاف و مشکلات گوناگون براي ساکنان مي شود .

راه حل هاي مختلفي براي خنثي کردن اين خطر وجود دارد . آسانترين راه ، برداشتن اثاث و مبلمان از مسير اين لبه تيز است . راه ديگر ، تغيير محل لولاها و نصب مجدد در به نحوي که به جاي داخل به بيرون باز شود ، يا جايگزيني آن با يک در کشويي است . نصب يک آينه عمودي نسبتا بزرگ بر روي ديوار مقابل ، که باعث انعکاس لبه سخت در شده ، تهديد (لبه کارد) را خنثي و اوضاع را متعادل مي سازد ، روشي به مراتب آسانتر و ارزانتر است .

گوشه هاي داخلي و تقاطع ديوارها

تقاطعات تند ديوارها و زواياي تيز 90 درجه در فنگ شويي مقبول نيستند و گوشه هاي گرد ، اشکالي با خطوط منحني و لبه هاي نرم به آنها ترجيح داده مي شوند . گوشه هاي تيز و اشکالي که با خطوط صاف و مستقيم در بعضي از فضاهاي داخلي وجود دارند ، آشتي ناپذير و غير صميمي تلقي مي شوند.

شايد نورپردازي موثرترين روش براي تلطيف گوشه ها و لبه هاي تيز داخلي باشد .

ستون ها و دیوارها

وجود ستون بزرگ در محور ورودي اصلي يا مرکز يک اتاق مشکلي عمده به شمار مي آيد . در فنگ شويي چنين ستوني (ستون دلگيرکننده) ناميده مي شود و براي افرادي که در آن فضا زندگي يا کار مي کنند ، نامناسب و غير دوستانه محسوب مي شود . اين ستون باعث بروز اختلافات و مشکلات شده ، نامانوسي بصري آن براي افرادي که هر روز با آن برخورد دارند ، موجب پريشاني فکر و دلگيري مي شود .

يک راه حل ، عدم استفاده از اين ورودي از طريق نوسازي و تزئين يک ورودي مشکل ساز است . علاج ديگراين وضع ، مخفي کردن (ستون دلگير کننده ) به وسيله يک ديوار منحني سبک است که ستون را از کف تاسقف در بر گيرد . استقرار درختچه هاي تزئيني ، آبنما هاي کوچک و يا ظروف محتوي آب و گياهان آبزي در جلوي اين ديوار احاطه کننده ستون باعث کاهش فنگ شويي بد اين ستون خواهد شد .

وجود يک تير بزرگ در سقف بالاي سر نيز مي تواند مشکل عمده اي به شمار آيد . اين تير در بالاي سر

افرادي که در زير آن نشسته و يا خوابيده اند آويزان بوده ، آنان را به بدبختي و مرگ تهديد مي کند . يک راه حل ايجاد سقف کاذب براي مخفي کردن تير است .

ياحالت تنظيم مبلمان به نحوي که هيچ يک از اشيا مورد استفاده انسان مستقيما در زير سقف مخفي شده قرار نگيرند.

نفس ِخانه:

چی از طریق پنجره ها و در ها داخل می شود و باید به راحتی بتواند دورن فضای خانه جریان داشته باشد. به هر حال،چندین عامل تاثیری منفی بر جریان فنگ شویی دارند،خطوط مستقیم،لبه های تیز و گوشه ها.

راهرو های دراز و مستقیم:

فضاهای دراز و مستقیم در خانه بازتابی منفی دارند. این فضا ها حرکت چی را تسریع می کنند و به جای آنکه چی در فضای خانه بماند،به سرعت از این مسیر ها می گذرد. راهرو های دراز و مستقیم آپارتمان نیز عملکردی مشابه دارند. این مسیر مستقیم را با استفاده از گلدان،میز،چراغ یا هر چیز دیگری بشکنید تا چی بیشتر گردش داشته باشد و آرام تر حرکت کند.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

جهت های اصلی درفنگ شویی واسطوره شناسی آن ها

اسطوره شناسي جهت های اصلي

شمال

اين جهت جايگاه (جنگجوي سياه) است . شمال نماد نيروي يين اشيا و آب عنصر آن محسوب مي شود.

در فنگ شويي احداث هرگونه مدخلي در ديوار شمالي خانه مذموم است.

مناسب ترين روش

احداث ديواري ممتد و ضخيم در سمت شمال خانه و استقرار ورودي ها و پنجره ها در سمت جنوب براي

دريافت اشعه گرم خورشيد و خنثي کردن هواي سرد و غير قابل تحمل شمال است.

نصب يک تابلو ي نقاشي يا يک تزين ديوارکوب با رنگهاي قرمز ،نارنجي و ساير رنگهاي گرم ، و يا احداث بخاري ديواري از روشهاي مطلوب محسوب مي شود .

جنوب

اين جهت قلمرو (پرنده قرمز) يا ققنوس است . در فنگ شويي (پرنده قرمز) معرف نيروي يانگ ، تابستان ،

گرما و نقاط آفتاب گير است و در ارتباط با عنصر آتش قرار دارد .

در فنگ شويي بيروني و داخلي ، جنوب خوش يمن ترين جهت محسوب مي شود .

شرق

(اژدها سبز) معرف شرق و نماد بهار است .

عنصر اژدهاي سبز چوب است که مکمل آتش و متضاد با خاک و فلز است .

زمين در سمت شرق خانه ترجيحا بايد کمي مرتفع تر از غرب خانه باشد.

غرب

اين جهت تحت تسلط (ببر سفيد) و عنصر آن فلز است . ببر معرف پاييز مکمل آب و متضاد با چوب و آتش است .

به همين دليل استقرار آب ، که نماد يين ، يعني باروري ، فراواني ، ثروت و رشد محسوب مي شود ، در سمت غرب خانه بسيار سودمند است .

در فرهنگ محلي چين ببر نماد يانگ و مکمل يين است که نماد آب مي باشد .

1- زندگي و رشد (مثبت) : مناسب براي ناهار خوري ، آشپزخانه ، اتاق خواب ، نشيمن و ساير فضاهايي که براي فعاليت هاي انساني مورد استفاده قرار مي گيرند .

2- شفاي آسماني (مثبت) : مناسب براي تمام فعاليت ها ، به خصوص اتاقهاي خواب ، نشيمن و آشپزخانه .

3- فاجعه (منفي) : نا مناسب براي فعاليت هاي انساني .

4- شش تضاد (منفي) : فضاي منسوب به اين ستاره به هيچ عنوان مناسب استقرار آشپزخانه نيست .

استفاده از چنين فضايي براي اتاقهاي خواب ، اتاق خانوادگي و اتاقهاي کنفرانس تنها در صورت به کار بردن توصيه هاي فنگ شويي براي کاهش تاثيرات منفي آن امکان پذير است . استقرار کتابخانه ،

تلويزيون ، ويدئو ،و دستگاههاي صوتي در مکان تحت تسلط اين ستاره بلامانع است ، اما از قرار دادن مبل ، صندلي ، ميز تحرير و ميز کار در اين قسمت بايد اجتناب کرد .

5- پنج روح (منفي) : مکان منسوب به اين ستاره مشکل ساز است و براي استفاده جهت فعاليت هاي روزانه و خواب مناسب نيست .

6- تداوم (مثبت) : اين مکان مناسب فعاليت هاي انساني نظير خواب ، غذا خوردن ، نشستن ، کار و… است

به صورت کلي (تداوم) مکاني دوستانه براي فعاليت هاي مختلف محسوب مي شود ، و در اين مورد دو ستاره (همراه چپ و راست) نقش مثبتي به عهده دارند .

7- مرگ (منفي) : اين قسمت براي کليه فعاليت هاي انساني نامناسب است . هرگز آشپز خانه ، ناهار خوري ، اتاق هاي خواب و حتي پارکينگ خانه را نبايد در اين مکان جا داد . استقرار انباري ، قفسه کتاب ، دستگاههاي صوتي ، کمد، مبلمان کوچک تزئيني در اين قسمت از امنيت کافي برخوردار است

8 و 9 – همراهان چپ و راست : اين دو ستاره خيالي فاقد قسمتهاي وابسته مثبت يا منفي هستند . اين دو ستاره (تداوم) را همراهي کرده ، براي جذب نيروهاي نامرئي آن را ياري مي کنند .نيست .

فنگ شویی را می‌توان هنر طراحی نظم موزون نامید, و ریشه‌های آن را باید در جهان‌بینی تائوئیسم و باورهای آن جستجو کرد. تائوئیسم در آغاز به عنوان یک فلسفهیا جهان‌بینی , بر وفاق موزون بین انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داشت , اما در طی قرون تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب غالب در چین شد.

در فنگ شویی با برقرارکردن جریان‌های بهتر انرژی در محیط زندگی ، انرژی بهتر و سالم‌تری در بدن افراد ایجاد می‌شود.دستورات فنگ شویی بسیار گسترده هستند و جنبه های مختلف کار و زندگی را شامل می شوند. بعد از انجام این دستورات متوجه می شوید که محل کار و زندگی شما دچار تغییرات زیادی شده است.یکی از مهمترین توصیه های فنگ شویی بیرون کردن انباشتگی ها از محل کار و زندگی مان است. به اطراف خود دقت کنید و ببینید چقدر چیزهای غیر ضروری دارید. ممکن است در ظاهر چیزی نشان داده نشود و محل کار و زندگی شما مرتب به نظر برسد ولی من چند جا را به شما می گویم تا دوری در آنها بزنید و قدری بیشتر دقت کنید:
۱- به داخل کشوها و کمدهای لباس خود نظری بیندازید. ببینید چقدر آشفتگی مشاهده می شود. اگر قرار بوده که فلان کشو برای یک تیپ لباس باشد، چقدر آن را رعایت کردید؟ چقدر لباسهای خود را قاطی و درهم و بی نظم قرار دادید؟

۲- داشبورد ماشین خود را باز کنید. چقدر کاست های غیر ضروری دارید که مدتها است آنها را گوش نکردید؟ چقدر قاب و قوطی اضافه، رسید برگهای جریمه و اشیاء بدردنخور در آن دارید؟

۳- به درون انباری منزل نگاهی بیندازید. آنجا چه خبر است؟ این یکی احتمالاً تعریف کردن ندارد!

۴ – اگر در خانه میز تلویزیون دارید به آن دقت کنید. ممکن است روی آن دستگاه پخش ویدئو، DVD، یا امثال آن باشد. چقدر در اطراف آن چیزهای بدرد نخور و گرد و خاک مشاهده می کنید؟ پشت و زیر آن را چند وقت است پاک نکردید؟

۵ – زیر تختخوابتان چه خبر است؟ شما شبها روی چقدر آشغال و خرت و پرت می خوابید؟

۶ – اگر خانم هستید، کیف دستی خود را پشت و رو کنید و تمام محتویات آن را بیرون بریزید. اینجا چه خبر است؟
۷ – کشوی میز کارتان را باز کنید. مخصوصاً کشوهای پایینی. به درون آنها نگاهی بیندازید.
۸ -اگر کامپیوتر دارید به درون دایرکتوری های مختلف سری بزنید. بهتر است این کار را از روی قسمت درایوها انجام دهید. چقدر فایل های بدرد نخور، عکسهای بی مصرف، اسناد غیر ضروری دارید که می شود آنها را پاک کرد یا درون یک سی-دی یا فلاپی جا داد و گذاشت که دستگاه بیچاره نفس بکشد؟

۹ – در یخچال خانه چقدر چیزهای بدردنخور دارید؟ مواد غذایی یا داروهایی که فکر کردید اگر در یخچال بمانند روزی بدرد می خورند ولی شاید در حال حاضر مصرف آنها باعث شود به دکتر و بیمارستان نیاز پیدا کنید!
۱۰- اگر در دستشویی منزل آینه هایی دارید که در درون کشوها و پشت آنها جایی برای قرار دادن وسایل اصلاح، شانه و امثال آنها وجود دارد، بد نیست آن را هم بررسی کنید. اشیاء غیر ضروری می تواند همه جا باشد.

فنگ شویی به ما یاد می دهد تا ارزش هرچیزی که داریم را درک کنیم. جمع کردن چیزهای بدرد نخور در اطراف ما باعث می شود تا عادت کنیم کم کم افراد بدرد نخور،روابط آزاردهنده،دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را در زندگی بدور خودمان جمع کنیم.سنت پسندیده خانه تکانی برای ما ایرانی ها یاد آور همین است که یاد بگیریم آشغال جمع نکنیم.یادتان باشد هرسال برای همین خانه تکانی چقدر به دردسر و کمر درد و خستگی مبتلا می شوید و شاید همان موقع با خود عهد می کنید تا دیگر آنقدر زباله دورتان جمع نکنید ولی بازهم شدنی نیست و سال بعد همان سناریو دوباره تکرار می شود. اما بدتر از آن، جمع شدن افکار، احساسات و روابط مزاحم است که با همین عادت در مورد خانه و محل کار به ما سرایت می کند و روح و چسم ما را می آزارد.بنابراین همین امروز شروع کنید و قدری اطراف خود را سبک کنید خواهید دید که کم کم زندگی در اطرافتان عوض می شود.می توانید از کیف دستی خود شروع کنید. بعد از بیرون کردن اشیاء غیر ضروری در فضای اتاق مقداری عود یا اسپند دود کنید و روی وسایل را با مقداری آب نمک رقیق پاک کنید.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

معماری اکو-تک

  معماری اکو-تک( اکولوژی +تکنولوژی )

  اگرچه اکثر معماران  های – تک  انگلیسی هستند ولی مهم ترین منتقد معماری های-تک پرنس چارلز ولیعهد انگلستان است،وی معتقد است که تکنولوژی ابزار است ونه غایت وما با تکنولوژی مدرن شرایط زیستی کره زمین را به مخاطره انداخته ایم. دیگر منتقدان این سبک گروههای طرفدار محیط زیست هستند. معماران  های –تک  معتقدند که مشکل تکنولوژی نیست بلکه راه حل در استفاده صحیح از تکنولوژی است.امروزه در کارهای این معماران دیده می شود که با استفاده ازتکنولوژی سعی در استفاده حداکثر از عوامل طبیعی همچون افتاب،باد،اب های زیرزمینی وگیاهان برای تنظیم شرایط محیطی ساختمان دارند. لذا در معماری جدید انها که به نام  اکو – تک  خوانده می شود .تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارد .بلکه درکنار و موازات طبیعت برای بهره برداری هرچه بیشتر از امکانات محیطی وتامین اسایش انسان جای دارد .

 در کارهای احیر  معماران این سبک همواره در کنار عکسهای زیبای ساختمانهای انها مقطعی از بنا وجود دارد که در ان نحوه استفاده از عوامل اقلیمی با کمک تجهیزاتی همچون دودکش های هوا اینه های منعکس کننده پوسته های هوشمند گلخانه ها پله های شیشه ای و تبادل کننده های حرارتی نشان داده شده است .

  شکل خود ساختمان در مقطع نیز با توجه به زاویه تابش افتاب وسرعت وجهت باد در فصول مختلف سال طراحی شده است.

 معماران اکو –تک از پوسته ساختمان به عنوان پوسته دوم نام می برند.منظور از پوست اول پوست بدن انسان است در کارهای نورمن فاستر و رنزو پیانو پوست دوم  همچون پوست اول به صورت هوشمند طراحی شده است .همچنان که پوست انسان در مقابل  سرما گرما رطوبت وکوران هوا از خود عکس العمل نشان می دهد پوسته بعضی از ساختمانهای این دو معمار نیز در فصل های مختلف عکس العمل مناسب در مقابل شرایط محیطی از خود نشان می دهند .

        راجرز از این ساختمانها به عنوان  “افتاب پرست ” نام می برد , موجودی که خود را با شرایط مختلف محیطی تطبیق میدهد .

       امروزه استفاده کردن از انرژی وصرفه جوئی کردن یکی از دغدغه های مسائل جهانی است وبرای همین منظور اجرای استانداردها ومعیارهای دائمی صرفه جوئی در انرژی تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان امری حیاتی به نظز می رسد . این معماری در اصل مفهوم معماری هماهنگ با طبیعت است .

       از اصولی که دراکثر یت کارهای ارائه شده در  اکو – تک  به نظر می رسد می توان موارد زیر را بیان کرد :

 1.   تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف
 2.   تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه ودمیدن هوا از زیر کف
 3.   کنترل نور ونظایر انها
 4.   استفاده کردن از  منابع طبیعی زیر زمینی
 5.   استفاده کردن از انرژی منابع طبیعی همچون گرما،نور،خورشید،باد،انرژی گرمایی،اب،باران و . . .

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان

ساختمان هوشمند ساختمانی است که از مجموعه ای از تجهیزات برای کنترل آن استفاده می شود. منظور از کنترل، مدیریت و کنترل الکترونیکی و خودکار تمامی سیستم های مختلف ساختمان اعم از سیستم های سرمایشی و گرمایشی، امنیتی و دوربین های مداربسته، روشنایی، آبیاری، رطوبتی، صوتی و تصویری و .. است.

بنابراین سیستم هایهوشمند سازی ساختمانو خانه هوشمند اصلاحاتی هستند که به خانه هایی اطلاق می شوند که در آن خانه ها تمامی سیستم ها از قبیل روشنایی، سرمایش و گرمایش، سیستم صوتی، سیستم امنیتی، سیستم حفاظتی، پرده برقی، آب نما، تلوزیون و … می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همچنین از راه دور بصورت اینترنتی و یا از طریق پیامک کنترل شوند.

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) Building Management system یا همان سیستم هوشمند سازی ساختمان (BAS) .Building Automation System .عبارت است از مجموعه سخت افزار ها و نرم افراز ها. که به منظور کنترل یکپارچه بخش های مهم ساختمان طراحی و نصب شده است. در واقع هوشمند سازی ساختمان، کنترل اتوماتیک و جامع تمامی سیستم ها است.

البته این مورد حائز اهمیت است که نیازی نیست که کلیه سیستم های که در یک ساختمان وجود دارد را به صورت سراسری و کلی با هم تحت کنترل درآورد. می توان این کار را به صورت مرحله ای یا بر اساس نیاز انجام دارد. بنابراین لزومی ندارد که از تمامیتجهیزات هوشمند سازی ساختماناستفاده نمود.

باید به این نکته توجه داشت که با توجه به نوع نیاز هر فرد از ساختمان و بنایی که در آن زندگی یا کار می کند، می توان سیستم های هوشمند را به صورت کلی مدیریت و کنترل نمود و یا این که آن ها را به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر نیز کنترل کرد.

تاریخچه سیستم هوشمند سازی ساختمان:

دهه ۱۹۵۰: سیستم هوشمند سازی ساختمان در این دهه بسته به کنترل های پنوماتیکی بود. که با هوای فشرده شده (Compressed Air) کار می کردند.

دهه ۱۹۸۰: زیر پردازنده ها در این دوره صنعت را از هوای فشرده به سیستم آنالوگ منتقل کردند. پس از آن نوبت به کنترل های دیجیتالی رسید.

دهه ۱۹۹۰: پروتکل های باز این امکان را ایجاد کردند که تجهیزات کنترلی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

دهه ۲۰۰۰: تکنولوژی بی سیم (Wire Less) امکانات جدیدی را در اختیار اجزا و پارامترها قرار دادند. این که بدون نیاز به کابل و محدودیت های ناشی از آن با هم در ارتباط باشند.

تفاوت اتوماسیون خانگی با مدیریت هوشمند ساختمان:

اتوماسیون خانگی یا اتوماسیون داخلی یا Home Automation و به اختصار HA به مجموعه ادوات و تجهیزاتی اطلاق میشود که در داخل واحد های مسکونی و یا اداری و تجاری نصب میشوند و وظیفه ایجاد محیطی مطبوع و راحت را عهده دارهستند.

از وظائف این سیستم میتوان به کنترل روشنائی ، وسایل برقی منزل، پرده ها ، سیستم سرمایش و گرمایش وسیستم صوتی و تصویری اشاره نمود که از طریق ریموت کنترلر ها ، پانل های لمسی قابل نصب روی دیوار از داخل واحد و یا از طریق کنترلر تلفن و کنترلر اینترنت از بیرون واحد هدایت میشوند.

مدیریت هوشمند ساختمان یا BMS به مجموعه تجهیزاتی اطلاق میشود که به منظور یکپارچه سازی کنترل و ایجاد حداکثر هماهنگی در جهت افزایش بهره وری و کاهش مصارف ناخواسته ، وظیفه پایش و راهبری اجزاء مختلف ساختمان از قبیل مدارهای روشنائی، برق اظطراری، آسانسورها، تاسیسات سرمایش،گرمایش وتهویه مطبوع، سامانه اعلام و اطفاء حریق، سامانه کنترل تردد وسیستم حفاظتی را بعهده دارند.

در بعضی موارد BMS و HA با هم مرتبط شده وساختمانی کاملا هوشمند را ایجاد مینمایند ولی درکل استفاده از یکی الزام استفاده از دیگری را بدنبال نخواهد داشت.

اتوماسیون ساختمان، توانایی کنترل از راه دور یا خودکار روشنائیها، پریزها و کلیه وسایل الکتریکی ساختمان می­باشد. گاهی نیز ایجاد امنیت الکترونیکی بوسیله اتوماسیون ساختمان انجام می­پذیرد. در نتیجه ، اتوماسیون ساختمان ، سیستمی است که توانائی کنترل اتوماتیک یا از راه دور هر عنصری در ساختمان را دارد و ساختمان هوشمند، محصول اتوماسیون ساختمان می­باشد.

اصطلاحات موجود در سیستم هوشمند سازی:

BAS بر گرفته از Building Automation System است. این  سیستم همان حالت کلی BMS همان BAS است.

EMS. بر گرفته از Energy Management System است. این سیستم ها وظیفه مانیتور و کنترل مصرف انرژی را دارند. به طوری که انرژی کمترین مصرف را داشته باشد. و در حد امکان تلفیقی از انرژی ساخت دست بشر و انرژی طبیعی محیط باشد.

مزیت های هوشمند سازی ساختمان :

 1. صرفه جویی در مصرف انرژی
  1. اسایش و رفاه
  2. افزایش امنیت
  3. افزایش ایمنی
  4. دسترسی سریع
  5. کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات
  6. انعطاف پذیری

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

 

اکولوژیک در معماری( طراحی سبز)

 طراحی اکولوژیک در معماری( طراحی سبز)

برای طراحي حساس به اكولوژي بايد تغييراتي اساسي در تفكرمان نسبت به ارتباط و جايگاه‌مان در دنياي طبيعي ايجاد كنيم و از قيد و بندهايی كه در علوم حاضر و ديدگاه هاي سياسی، اجتماعي و اقتصادي وجود دارد و تحويلاً انسان را قدرت برتر و بي نياز از طبيعت می‌داند رها شويم. در طراحي اكولوژيك لازم است كه معمار به طبيعت به عنوان يك سيستم پويا بنگرد و محيط مصنوع را وابسته به آن بداند، اين ارتباط « پيوستگی » نام دارد. اساساَ طراحی اكولوژيك درك ارتباط بين اجزاي زنده و غير زنده طبيعت است.

در طراحي اكولوژيك بايد بتوان اين شاخص ها را ارزيابي كرد: اگر ما مي سازيم ، كجا مي سازيم ، چه مي سازيم ، و چگونه مي سازيم؟

درعمل ، طراحي اكولوژيك دخالت بشر در طبيعت محسوب می‌شود.

يك ساختمان مجموعه اي از فعاليت‌هاي بشري تأثيرگذار برطبيعت است. بنابراين ابتدا لازم است مفاهيم اصلي اكولوژي و كاربردهاي آنرا بدانيم، ‌چرا كه يك طراح بايد بداند دخالتهاي او در طبيعت (چه در زمينه كشاورزی، ساختمان سازی و يا ساخت جاده ها و …) تا چه اندازه با سيستم‌هاي طبيعي همگام است. بدين معني كه به طور مثال كمترين خرابي ها را در اكوسيستم به وجود آورد و يا از منابع تجديدپذير با احتياط استفاده كند و سيستمهايي را طراحي كند كه همزيست و سازگار با فرايندهاي اكوسيستم باشد . اساساً چنين اهدافي در رويكردهاي اكولوژيكي مورد نظر است.

توسعه پايدار

تخريب مداوم بيوسفر از طريق بهره برداري بيش از حد و استفاده نادرست از منابع نه تنها توانائي آنرا در توليد منابع اصلي كاهش داده است بلكه امكان تجديد آنها را نيز محدود نموده است . شرط اوليه پاياماندن اكوسيستم حفظ يكپارچگي و تماميت آن است ، چرا كه در اين حالت مي تواند فشارهايي راكه از سوي بشر به آن وارد شده جبران نمايد و از لحاظ زيستي پويا و مولد باقي بماند .

منابع غير تجديدشونده هم بايد به نحو شايسته اي مصرف شوند كه براي نسل هاي آينده مفيد و در دسترس باقي بمانند ، بنابراين از اين ديدگاه ، اساس طراحي اكولوژيك بر عقب نشيني در اين نبرد نيست بلكه در جستجوي راه هايي است كه بتواند در حد امكان در طبيعت دستكاري كمتري كرده از تخريب آن جلوگيري نمايد .

اهداف طراحی اکولوژیک به قرار زیرند:

 • طراحی اکولوژیک؛ طبیعت بازگشت پذیر و مرزهای آنرا محترم می شمارد.
 • طراحي اكولوژيك؛ اهميت تنوع زيستي گونه ها را در نظر دارد.
 • طراحی اکولوژیک همواره باید متوجه این نکته باشد که هیچ گاه نمی تواند پیچیدگی طبیعت را کامل و جزء به جزء باز سازی کند طراحی اکولوژیک باید به دنبال ترمیم و نگهداری اکوسیستم ها باشد.
 • طراحی اکولوژیک به دنبال همزیستی میان سیستم های مصنوع بشر و سیستم های طبیعی است.
 • طراحی اکولوژیک ایجاد بی نظمی در سیستم های طبیعی را به حساب می آورد.
 • طراحی اکولوژیک همواره معتقد است که طبیعت آخرین الگو برای همه طراحی ها است.
 • طراح اکولوژیک به این نکته واقف است که محیط مصنوع به زمین به مثابه فراهم کننده منابع انرژی و مواد وابسته است.
 • طراحی اکولوژیک؛ از حداکثر کارایی منابع تجدیدناپذیر استفاده لازم را می نماید.
 • طراحی اکولوژیک براین نکته اذعان دارد که تمامی طراحی ها ، اثری جهانی دارند چرا که اکوسیستم ها به یکدیگر وابسته اند.
 • طراحی اکولوژیک؛ مدیریت تأثیرات محیط مصنوع بر اکوسیستم ها را بر عهده دارد.
 • طراحی اکولوژیک به این نکته توجه دارد که تمامی فعالیت های ساختمانی در بر گیرنده تغییرات فضایی و تبادلات ماده و انرژی است.
 • طرحی اکولوژیک باید در مورد طبیعت همه جانبه نگر باشد.
 • طراحی اکولوژیک باید دیدی پیش بینی کننده داشته باشد.
 • طراحی اکولوژیک چند منظوره است.

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

  گردآوری: الهام قوپرانلو

معماری اکو-تک( اکولوژی +تکنولوژی )

 معماری اکو-تک( اکولوژی +تکنولوژی )

اکولوژی +تکنولوژی 

   اگرچه اکثر معماران“های-تک”انگلیسی هستند ولی مهم ترین منتقد معماری“های-تکپرنس چارلز ولیعهد انگلستان است،وی معتقد است که تکنولوژی ابزار است و نه غایت وما با تکنولوژی مدرن شرایط زیستی کره زمین را به مخاطره انداخته ایم.دیگر منتقدان این سبک گروههای طرفدار محیط زیست هستند. معماران“های-تک”معتقدندکه مشکل تکنولوژی نیست،بلکه راه حل در استفاده صحیح از تکنولوژی است. امروزه دیده می شود که استفاده ازتکنولوژی برای کسب حداکثر استفاده از عوامل طبیعی همچون آفتاب،باد،آب‌های زیرزمینی و گیاهان درتنظیم شرایط محیطی ساختمان اثر بخش است. لذا در معماری جدید آن‌ را  به نام اکو – تک می خوانیم. تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارد،بلکه به موازات طبیعت،برای بهره برداری هرچه بیشتر از امکانات محیطی وتامین آسایش انسان جای دارد.

    در کارهای اخیر معماران این سبک همواره درکنار عکسهای زیبای ساختمانهای آنها مقطعی از بنا وجود دارد که درآن،نحوه استفاده از عوامل اقلیمی با کمک تجهیزاتی همچون دودکش های هوا، آینه‌های منعکس کننده،پوسته‌های هوشمند،گلخانه‌ها،پله‌های شیشه‌ای و تبادل کننده‌های حرارتی نشان داده شده است.

     شکل خود ساختمان در مقطع نیز با توجه به زاویه تابش آفتاب و سرعت و جهت باد در فصول مختلف سال طراحی شده است.

     معماراناکو – تک از پوسته ساختمان به عنوان“پوسته دوم” نام می‌برند. منظور از پوست اول پوست بدن انسان است،در کارهای نورمن فاستر و رنزو پیانو پوست دوم  همچون پوست اول به صورت هوشمند طراحی شده است.همچنان که پوست انسان در مقابل سرما،گرما،رطوبت وکوران هوا از خود عکس العمل نشان می دهد،پوسته بعضی از ساختمان‌های این دو معمار نیز در فصل های مختلف عکس العمل مناسب در مقابل شرایط محیطی از خود نشان می دهند.

      راجرز از این ساختمان‌ها به عنوان  “آفتاب پرست” نام می برد، موجودی که خود را با شرایط مختلف محیطی تطبیق می‌دهد.

     امروزه استفاده کردن از انرژی و صرفه جوئی کردن یکی از دغدغه‌های مسائل جهانی است و برای همین منظور اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جوئی در انرژی تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان امری حیاتی به نظر می‌رسد. این معماری در اصل مفهوم معماری هماهنگ با طبیعت است.

از اصولی که دراکثر یت کارهای ارائه شده در”اکو – تک” به نظر می رسد می توان موارد زیر را بیان کرد:

 •  تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف
 •  تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه ودمیدن هوا از زیر کف
 •  کنترل نور ونظایر انها
 •  استفاده کردن از  منابع طبیعی زیر زمینی
 •  استفاده کردن از انرژی منابع طبیعی همچون گرما  نور خورشید باد انرژی گرمایی اب باران و …

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو

معماری های-تک( تکنولوژی بسیار پیشرفته )

معماری های-تک

(های-تک تکنولوژی بسیار پیشرفته)

در سال 1971 دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام‌های ریچارد راجرزورنزو پیانودر مسابقه طرح ساختمان ژرژ پمپیدو در پاریس برنده اعلام شدند، نمای این ساختمان را مجموعه ای از دودکش‌ها، آب گردان‌ها، لوله‌های تاسیساتی و ستون‌ها، تیرها، بادبندها، راه پله‌ها و مسیرهای رفت و آمد تشکیل می‌داد.

این معماران، آغازگر سبکی در اروپا بودند که به نام‌ های-تک یا تکنولوژی بسیار پیشرفته معروف گردید. معماران این سبک تکنولوژی را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهمترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می‌دانند. از نظر آنها، عصاره و مشخصه هر عصر در معماری آن دوره شکل کالبدی یافته است. به عنوان نمونه بناهای عظیم روم باستان نمایش قدرت امپراتوری و حکومت سزارها می‌باشد، به همین ترتیت ساختمان‌های امروزی می‌باید، نمایش دهنده عصاره فکری و تکنیکی عصر حاضر یعنی تکنولوژی باشد.

نظریات و مبانی معماری مدرن و های-تک شبیه به هم می‌باشد ولی از نظر شکلی تفاوت‌هایی بین این دو مکتب معماری مشاهده می شود، به طور کلی می توان گفت که ان سادگی و بی پیرایگی که در معماری مدرن وجود دارد در های–تک ملاحظه نمی شود و اگر معماران مدرن در طرح های خود ماشین را به نمایش گذاشته اند. معماران های–تک، داخل ماشین و اجزاء آن را نشان می دهند.

راجرز معتقد است که ((هر بنایی باید نمایانگر زمان خود باشد)).به نظر وی در عصر تکنولوژی نمی توان درخانه های یونان باستان و یا قصرهای امپراتوری روم باستان زندگی کرد.

اصول فکری و طراحی این سبک را می توان در ده مورد زیر خلاصه کرد:

 • بینش پوزیتیوسیم وخوشبینی به علم و پیشرفت علمی و تکنیکی
 • نمایش تکنولوژی به عنوان عصاره و دستاورد عصر جدید
 • نمایش پروسه ساخت
 • شفاف نمودن لایه لایه کردن و نمایش حرکت در ساختمان
 • نمایش ساختار و اجزاء درون بنا در نمای ساختمان
 • استفاده از رنگ‌های روشن وساده
 • سازه و ساختار به عنوان تزئینات
 • استفاده از اجزای کششی سبک
 • جدا کردن بخش های سرویس دهنده از قسمت‌های سرویس شونده
 • طراحی بام ساختمان به عنوان نمای پنجم ساختمان

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو