نوشته‌ها

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

 فاکتور مهم در انتخاب عایق ها،میزان مقاومت حرارتی آن هاست.هر قدر n مقاومت بالاتر باشد،عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد،پس به جای ضخامت عایق ها،باید مقاومت حرارتی آن ها با هم مقایسه شوند.

عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر،از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .

مکان های مناسب برای عایق ها:

 • سقفها:استفاده از عایق در سقف،مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% را کاهش می یابد .
 • دیوار های خارجی:مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.
 • کف:مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد .
 • لوله های آبگرم:برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .

بر اساس مقررات ملی ساختمان،تمامی ساختمان هایی که ساخته می شوند،باید به اندازه کافی عایق کاری شوند.میزان عایق مورد نیاز در مباحث مقررات تعیین شده است .

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها:

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهندکه به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:

 •  هرگز عایق را فشرده نکنید.عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد.در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .
 • عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند، پل حرارتی ایجاد شده و ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود.
 • مواد عایق را باید خشک نگه داشت،زیرا به استثنای(پلی استایرن)،که نسبت به آب مقاوم است،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی کمتری خواهند داشت.در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن.دراین عایق ها،مقدار مقاومت ممکن است بعداز مدتی تا 20% کاهش یابد.از این رو باید بعد از نصب،از نصاب عایق تضمین گرفت .
 • از عایق های آزاد،درسقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
 • در صورت استفاده از عایق های بازتابنده،باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
 • اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
 • در فاصله کمتر از 90 میلی متر فن های خروجی عایق نصب نکنید .
 • در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سرپیچ آن ها عایق کاری نکنید .

شرایط عایق کاری

 1. جنس عایق ها و روکش آن باید برای کاردر دمای سیستم لوله کشی وشرایط محل مناسب باشد.
 2. جنس عایق و روکش آن،باید با آنچه درمقررات ملی ساختمان برای حفاظت ناحیه مورد نظر از ساختمان در برابرآتش مقرر شده مطابقت داشته باشد.
 3. استفاده از مواد ومصالح سوختنی بعنوان عایق،روکش عایق ودیگر مواد کمکی از قبیل چسب،نوار چسب وغیره مجازنیست .
 4. قسمت هایی از لوله که از دیوارآتش عبور می کند،نباید عایقی با پوشش عایق داشته باشند .
 5. حداقل ضخامت عایق لوله در تاسیسات گرمایی وسرمایی رعایت شود .
 6. اگر قابلیت هدایت گرمایی عایق با حد تعیین شده ودمای محیط با24 درجه سانتی گراد که جدول برای آن تنظیم شده است،تفاوت داشته باشد،ارقام ضخامت باید با روش مهندسی مورد تایید تصحیح شود.
 7. اگر لوله در معرض یخ زدن باشد،ضخامت عایق باید با روش های مهندسی موردتایید تصحیح شود .

موارد عدم نیاز به عایق حرارتی:

در موارد زیر لازم نیست اطراف لوله ها عایق حرارتی استفاده شود:

 1. درلوله کشی داخلی دستگاه هایی که در کارخانه ی سازنده عایق شده باشند.
 2. برای هر سیستم لوله کشی که دمای سیال آن بین 12.8 تا 40 درجه سانتی گراد باشد.
 3. لوله هایی که عایق آنها با استفاده از سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی،گرم یا سرد نشده باشد.
 4. اگر انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله(از داخل لوله به خارج یا از خارج  به داخل لوله )مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد.

انواع عایق های حرارتی:

عایق های حرارتی مواد و مصالحی هستندکه مقاومت زیادی در برابر عبور گرما دارند.می توان بوسیله آنها تا انجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده،لوله های حامل آب گرم،کانالهای هوای گرم ودستگاه هایی مثل دیگ،منابع تولید آب گرم مصرفی،دستگاه هوا ساز،پکیج و کوره ی هوای گرم به بیرون _که یک انتقال حرارت نا خواسته است_جلو گیری کرد،تا درمصرف سوخت صرفه جویی شود. رسیدن به این هدف با به کار بردن عایق های حرارتی ممکن می گردد.

 1. پشم شیشه:این ماده با وزش بخار آب بر روی الیاف تهیه می شود.جرم مخصوص آن بین 144-160کیلو گرم بر متر مکعب و حد اکثر درجه حرارت کارآن 150 درجه سانتی گراد است.
 2. پشم معدنی:این عایق با وزش بخار آب روی الیاف تهیه شده از سنگ آهک خاک رس دار گداخته ویا از ذوب آهن تهیه می شود.برای عایق کاری دمای پایین پشم معدنی به وسیله یک ورقه کاغذ قیر اندود پوشیده می شود.برای دمای بالا  از پشم معدنی مجهز به آلومینیوم و یا ورقه گالوانیزه استفاده می شود.بیشترین کاربرد پشم معدنی در عایق کاری ساختمان ها،دیگ ها،کوره ها و منابع تولید آب گرم مصرفی است.حد درجه حرارت پیشنهادی به کار گیری این عایق 550درجه سانتیگراد است که البته این میزان،به جنس مواد به کاربرده شده درپشم معدنی بستگی دارد.
 3. پشم سنگ:این عایق از سنگ های طبیعی سیلیس دار ساخته می شود.پشم سنگ از عبور الیاف سنگ مذاب از میان بخار آب و یا هوای گرم ساخته می شود.دمای حد کار برد آن 850 درجه سانتی گراد است.کاربرد پشم سنگ مانند پشم معدنی است.

عملکرد پلیمر ها بعنوان عایق حرارتی جدید ساختمان ها:

فوم های حاصل فرآیند انبساط پلیمر ها توسط مواد فوم ساز واز طریق ایجاد گاز در بسته پلیمراست که محصول این فر ایند بصورت بلوک،صفحه یا فیلم های سبک،سلولی و منعطف یا سخت بوده ودر نتیجه در مقابل رطوبت مقاوم هستند.فوم های پلیمری مصرفی در ساختمان ها بدون مواد تاخیر دهنده شعله بوده ودرنتیجه در برابر آتش مقاوم نیستند.بسیاری از پلیمر ها قابلیت تبدیل به فوم و مواد سبک سلولی را دارند اما دراین میان بیشتر از یورتان ها،پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرین بصورت عایق های حرارتی استفاده می گردد.عایق های فوم پلی استایرین در اندازه وضخامت وگونه های مختلف با خصوصیات سطحی متفاوت و متناسب با محل مصرف تولید می گردد.فوم های پلی یورتان بعنوان بخش مرکزی دیوار های مرکب عایق ویا بصورت عایق پاششی بر روی دیوار ها اعمال می گردند.خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های عایق مانند  انعطاف پذیری وخواص حرارتی به نوع پلیمر پایه ومقدار و اندازه وتوزیع سلول ها در بستر پلیمربستگی دارد. فوم های پلیمری به دو روش فیزیکی وشیمیایی ایجاد می شوند،که بر اساس نوع ومکانیزم ایجاد سلول در بستر پلیمری دسته بندی می شوند.در گونه جدیدی از عایق فوم پلی استایرین،از ذرات گرافیت به عنوان پر کننده استفاده شده است.این عایق پر شده با مکانیزم جذاب امواج زیر قرمز موجب جلوگیری از نفوذ حرارت خورشید از سطح خارجی به داخل دیوار شده ودر مقایسه با فوم پلی استایرین معمولی با ضخامت 20 درصد کمتر،همان کارایی را خواهد داشت.گونه ای دیگر از فوم پلی استایرین سخت به دو روش اکستروژنی تولید شده وعلاوه بر استفاده بصورت عایق ساختمان در مهندسی سازه و حمل و نقل هم استفاده می گردد.

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

گردآوری: الهام قوپرانلو